19 januari 2023

Oekraïense werknemers – update loonheffing

In het achtergrondartikel van 12 augustus 2022 heeft u kunnen lezen dat voor de vraag welke loonbelastingtabel u moet toepassen voor uw Oekraïense werknemers en of zij recht hebben op (het belastingdeel van) de heffingskortingen, het bepalen van de fiscale woonplaats van de werknemer van belang is. Een update van dit bericht.

 

Het vaststellen van de fiscale woonplaats vindt plaats op basis van feiten en omstandigheden. Het is van belang om vast te stellen of met Nederland ‘een duurzame band van persoonlijke aard’ aanwezig is. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of de werknemer fiscaal inwoner van Nederland is. Dit kan ertoe leiden dat de Oekraïense werknemer, ondanks dat hij loon geniet uit een dienstbetrekking met een Nederlandse werkgever, geen recht bestaat op (het belastingdeel van) de heffingskortingen.

De Belastingdienst heeft bevestigd dat het vaststellen van de fiscale woonplaats van belang is voor de vraag welke loonbelastingtabel u moet toepassen en daarmee of er recht bestaat op (het belastingdeel van) de heffingskortingen.
• Als de Oekraïense werknemer op basis van de feiten en omstandigheden fiscaal inwoner is van Nederland, past u de loonbelastingtabel voor inwoners toe.
• Als de Oekraïense werknemer geen fiscaal inwoner is van Nederland past u de loonbelastingtabel voor zogenaamde “derdelanders” toe.

Het gegeven dat de werknemer in Nederland een verblijfadres heeft, betekent nog niet dat hij fiscaal inwoner is van Nederland. In het merendeel van de gevallen zal de fiscale woonplaats van de werknemer niet eenduidig kunnen worden vastgesteld. Dat is bijvoorbeeld aan de hand als de werknemer in de Oekraïne beschikt over een woonadres en de partner nog daar verblijft, terwijl de werknemer in Nederland een baan en (zelfstandige) woonruimte heeft, de kinderen in Nederland naar school gaan, de werknemer staat ingeschreven bij de gemeente, hij een Nederlandse bankrekening heeft, maar geen voornemen heeft zich permanent in Nederland te vestigen.

In dat geval mag u er voor de loonheffingen vanuit gaan dat de werknemer fiscaal inwoner van Nederland is als de werknemer al ten minste 6 maanden in Nederland verblijft. In dat geval past u de loonbelastingtabel voor inwoners van Nederland toe. De werknemer heeft recht op de loonheffingskortingen.

Let op (1) U moet het volledige verblijfsadres van de werknemer in Nederland opnemen in de salarisadministratie. Heeft u niet het volledige woonadres, dan moet u voor de werknemer het anoniementarief toepassen.

Let op (2) Deze handreiking geldt alleen voor de loonheffingen. Voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting moet de werknemer op de reguliere wijze zijn fiscale woonplaats vaststellen. Als u voor de loonheffingen de loonbelastingtabel voor inwoners heeft gebruikt en de werknemer is fiscaal inwoner van de Oekraïne, dan kan het zijn dat de werknemer belasting moet bijbetalen.

In het bovenaan dit bericht genoemde artikel heeft u tevens kunnen lezen dat in onze optiek de vergoeding voor extraterritoriale kosten, en als bijzondere vorm daarvan de 30%-regeling, niet vanzelfsprekend van toepassing is. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van extraterritoriale kosten moet de werknemer aangeworven zijn uit het buitenland en in het kader van de dienstbetrekking naar Nederland reizen.
De primaire reden om naar Nederland te komen, was niet om te werken, maar om een veilig heenkomen te zoeken. Dit betekent dat de werknemer in de meeste gevallen geen ingekomen werknemer is. Van de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten van de werkkostenregeling kunt u in dat geval dan geen gebruik maken. In de aangepaste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 (Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 | Uitgave 2 – 10 januari 2023 (belastingdienst.nl) bevestigt de belastingdienst dat over het algemeen de Oekraïense werknemer geen inkomen werknemer is en dat daarom de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten niet van toepassing is.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden