08 november 2022

Regels voor Oekraïense werknemer om legaal te werken

De overgangsperiode vrijstelling werkvergunning Oekraïense medewerker liep af op 31 oktober 2022. Sinds 1 november zijn er enkele nieuwe regels waaraan een Oekraïense werknemer moet voldoen om legaal in Nederland te kunnen werken.

De overgangsperiode die begon op 1 april 2022 en waarin de Oekraïense werknemers waren vrijgesteld van het aanvragen van een werkvergunning om bij u te werken, liep af op 31 oktober 2022.

Om met ingang van 1 november 2022 legaal in Nederland te kunnen werken:
 moet de Oekraïense werknemer zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente van (tijdelijke) verblijf
moet u als werkgever twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding doen bij het UWV; daarvoor is ook een apart formulier ontwikkeld – kijk op ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’ (oranje knop onderin, WB 140 35 685)
 moet de werknemer beschikken over een sticker of een O-document om aan te tonen dat de Oekraïense werknemer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt.

Stickers weer voorradig
Begin september kondigde de IND aan dat door een grondstoftekort geen stickers meer konden worden uitgegeven. Inmiddels is de afgifte van stickers begin oktober hervat. De Oekraïense ontheemde kan terecht bij één van de drie tijdelijke IND-locaties in Amsterdam (CEC-Amsterdam), Rotterdam (Ahoy) en Assen (opvangcentrum voor Oekraïners). Daarvoor moet online een afspraak worden gemaakt.
Zie voor het maken van een afspraak om de sticker op te halen de site van de immigratie- en naturalisatiedienst.

Oekraïense ontheemden die na 1 november 2022 naar Nederland komen kunnen een verblijfssticker halen op de vaste locatie van de IND in Amsterdam.

Op de website van de overheid staat sinds 1 november: “Werkgevers zijn in beginsel niet in overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, wanneer zij Oekraïense werknemers in dienst hebben die nog niet in het bezit zijn van een bewijs van verblijf, maar wel rechtmatig onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming in Nederland verblijven.”

Er is sprake van rechtmatig verblijf in Nederland onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming als de Oekraïense ontheemde
(i) na 26 november 2021 uit Oekraïne is gereisd of
(ii) voor 27 november 2021 uit Oekraïne gereisd en in Nederland verblijf had waarvoor een verblijfsvergunning is afgegeven of vanwege aan asielaanvraag.
De ontheemde moet kunnen bewijzen dat hij voor 27 november 2021 in Nederland was en niet in een ander EU-land. Voor ontheemden met een andere dan de Oekraïense nationaliteit gelden andere regels.

De ontheemde moet zo snel mogelijk alsnog een bewijs van verblijf ophalen en hiervoor een afspraak maken. Zie ook het bericht op de site van de Rijksoverheid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden