Oekraïense vluchtelingen en werk

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe kunnen Oekraïense vluchtelingen werken in Nederland? 

Vanaf 1 april 2022 is het voor vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk om vrij in Nederland te werken. Met deze maatregel geeft de Nederlandse overheid invulling aan de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hierin staan maatregelen die de lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten nemen om de vluchtelingen uit Oekraïne de bescherming en mogelijkheden te bieden die zij nu nodig hebben. Deze regeling heeft terugwerkende kracht tot 4 maart 2022.

Wat de werkgever moet regelen
De werkgever moet de vluchtelingen ten minste twee werkdagen voor aanvang van het werk aanmelden bij het UWV via dit formulier. Hoewel de werkgever een ontvangstbevestiging ontvangt van het UWV, hoeft hij deze niet af te wachten; de vluchtelingen kunnen alvast aan het werk. Op het moment dat de werkzaamheden of de duur van de arbeid verandert, moet de werkgever dit doorgeven met een apart formulier. Het niet melden of niet melden van de juiste informatie op het formulier, kan leiden tot boetes op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).

Tot en met 15 april 2022 geldt een overgangsregeling waarbij de werkgever een werknemer ook later kan aanmelden, ook als deze al eerder voor hem werkte. De aanvraag van een werkvergunning wordt gelijkgesteld met het doen van de melding. In deze gevallen geldt de tweedagentermijn niet. Na 15 april 2022 geldt de meldplicht van twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden onverkort.

Werkende vluchteling heeft BSN nodig
Zonder BSN-nummer kan een vluchteling in Nederland niet werken voor een Nederlandse werkgever. De werkgever heeft een BSN-nummer nodig voor de opgave van de loonbelasting. Daarnaast heeft de vluchteling een BSN-nummer nodig om een bankrekening te openen. Vluchtelingen uit Oekraïne worden daarom ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente, inclusief gemeentelijke opvang waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij worden automatisch ingeschreven in de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) en zijn daarmee bekend bij de IND en krijgen een BSN-nummer.

Vluchteling werkt op basis van arbeidsovereenkomst
Vluchtelingen mogen alleen op basis van een arbeidsovereenkomst werken en dus niet op basis van zelfstandige arbeid. De regels van het Nederlandse arbeidsrecht zijn van toepassing voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst en het uitbetalen van het salaris. Zo heeft een vreemdeling in ieder geval recht op het minimumloon, inclusief 8% vakantiebijslag, moet het salaris giraal betaald worden, et cetera.

Geen recht op loonheffingskortingen
De werkgever moet de werknemer op de normale wijze voor aanvang van de werkzaamheden identificeren en opnemen in de salarisadministratie. De werknemer mag niet op het tijdelijke woonadres in Nederland worden ingeschreven op straffe van de toepassing van het anoniementarief. Aangezien de werknemer tijdelijk in Nederland verblijft en voornemens is terug te keren naar het thuisland als dat weer kan, is hij (in beginsel) geen fiscaal inwoner van Nederland. Er bestaat geen recht op alle loonheffingskortingen. De loonheffingen worden ingehouden aan de hand van een speciale loonbelastingtabel.

Meer informatie over werkgeven en Oekraïense vluchtelingen
Als AWVN-lid kunt u contact opnemen met één van onze experts internationaal werkgeven, Ruud Blaakman (06 2264 2739) of Armand Lahaije (06 2393 1089).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden