31 oktober 2023

Samen sterk voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseerde maandag 30 oktober samen met AWVN ′Gelijke kansen op de arbeidsmarkt′ – een bijeenkomst voor HR-directeuren van organisaties die koploper zijn op het gebied van inclusieve werving en selectie. Een kort verslag.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip en AWVN-directeur Raymond Puts trapten de bijeenkomst af en benadrukten het belang van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Zo hebben sollicitanten met een niet-westerse achternaam een veel kleinere kans op een baan dan sollicitanten met een Nederlandse naam. Vaak ook nemen we mensen aan die op ons lijken. En dat is zonde, volgens Karien van Gennip. Niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de organisaties: die lopen op deze manier potentiële goede medewerkers mis.

Inclusieve werving en selectie

Inclusieve vacatureteksten, objectieve eerste screening en gestructureerd interviewen bevorderen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Ze zorgen voor een gelijk speelveld, waarin kandidaten worden beoordeeld op hun vaardigheden en ervaring, ongeacht hun achtergrond. Dit versterkt diversiteit, verbetert bedrijfsprestaties en stimuleert innovatie. Door deze interventies te omarmen, geven bedrijven een krachtige impuls aan inclusie en gelijkheid. Dat zorgt voor een sterkere en meer diverse arbeidsmarkt, en dat komt uiteindelijk iedereen ten goede.

=TEKST LOOPT ONDER DE FOTO DOOR=

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Foto: Paula Zimmerman

Tijdens de bijeenkomst deelden de deelnemers ervaringen en passeerden beproefde wetenschappelijke interventies de revue. Recent onderzoek toont aan dat objectieve en gestructureerde werving en selectie onder andere leidt tot minder bias en eerlijkere beoordelingen – ongeacht de etnisch-culturele achtergrond van kandidaten.
Ook de wet Toezicht gelijke kansen werving en selectie kwam aan de orde. Hierin is onder meer opgenomen dat werkgevers verplicht zijn een werkwijze op te stellen waarin zij aangeven hoe zij hun werving- en selectieproces inrichten, zodanig dat arbeidsmarktdiscriminatie geen rol kan spelen. Verwacht wordt dat deze wet medio 2024 van kracht wordt.

Aan de slag met objectieve werving en selectie in een Community of Practice!

De aan de bijeenkomst deelnemende organisaties zetten zich in voor gelijkheid op de arbeidsmarkt. Bent u daarin ook geïnteresseerd en wilt u meer weten over effectieve interventies? Sluit u dan aan bij een van de Communities of Practice (CoP).

Meer over CoP

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden