09 juli 2021

Banenafspraak net niet gehaald

Het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is voor het eerst niet gehaald. Van de 67.500 banen die er eind 2020 in totaal hadden moeten zijn, zijn er 66.097 gerealiseerd. Dat blijkt uit een brief (‘Resultaten banenafspraak 2020’) van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de brief wordt aangegeven dat markt- en overheidswerkgevers in 2020 voor het eerst gezamenlijk het afgesproken aantal banen niet hebben gehaald. Marktwerkgevers hebben 53.799 banen gecreëerd van de 66.097 banen die zijn gerealiseerd.
Overheidswerkgevers hebben de overige 12.298 banen gerealiseerd. De afspraak was de overheid 17.500 banen zou hebben gerealiseerd, marktwerkgevers 50.000 banen.
De tegenvallers zijn het gevolg van de coronapandemie en de maatregelen die hierdoor zijn genomen. Als gevolg hiervan is 2020 ook voor de doelgroep van de Banenafspraak een uitzonderlijk jaar geweest. Positief is dat ondanks de coronacrisis de meeste banen voor de doelgroep behouden zijn.

Vereenvoudiging Banenafspraak op de plank

In de brief geeft de minister verder aan dat hij het, vanwege de demissionaire status van het kabinet, niet opportuun vindt het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Banenafspraak nog bij de Tweede Kamer in dienen. In deze voorgenomen wetswijziging zou een alternatief systeem voor de quotumregeling en de opgeschorte quotumheffing worden voorgesteld. Bovendien voorziet het wetsvoorstel ook in verlenging van de periode waarin de huidige quotumheffing niet wordt uitgevoerd.

Verdere opschorting uitvoering quotumheffing

Onlangs organiseerden AWVN en UWV een webinar over regelingen die werkgevers ondersteunen bij het aannemen en aan het werk houden van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Via deze pagina kunt u het webinar terug zien. U vindt daar ook een Q&A over inclusieve regelingen voor werkgevers.

Omdat er nog geen duidelijkheid is wanneer het volgende kabinet aantreedt, en de voorgenomen wetswijziging als gevolg daarvan stilligt, is het belangrijk om de Belastingdienst en UWV (en werkgevers) duidelijkheid te geven over de verdere opschorting van de uitvoering van de quotumheffing. De minister geeft daarom aan dat hij de Belastingdienst en UWV toestemming zal geven om de quotumheffing niet uit te voeren tot in elk geval 1 januari 2024. Daarmee wordt geanticipeerd op een door het nieuwe kabinet te creëren wettelijke grondslag voor uitstel van de uitvoering van de quotumheffing.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden