Doelgroepregister

Logo AWVN-werkgeverslijnIn het doelgroepregister houdt het UWV bij wie er onder de banenafspraak vallen.

In het doelgroepregister staan:
• Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dat zijn de mensen van wie UWV heeft vastgesteld dat zij tot de doelgroep banenafspraak behoren en de mensen die via de Praktijkroute zijn ingestroomd
• (Voormalige) leerlingen van scholen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs die zich hebben aangemeld bij het UWV
• Personen met een Wsw-indicatie
• Wajongers met arbeidsvermogen
• Mensen met een Wiw-baan of ID-baan
• Mensen met een ziekte of handicap die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die alleen het wettelijk minimumloon kunnen verdienen met een werkvoorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een brailleleesregel).

Instrument

Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal van UWV nagaan welke sollicitanten en werknemers in het doelgroepregister zijn opgenomen. Om hun privacy te beschermen, staan er geen verdere details bij vermeld. Met de advieswijzer krijgt u inzicht in welke (financiële) regelingen van toepassing zijn wanneer u iemand in dienst neemt die in het doelgroepregister staat.

Tevens is het doelgroepregister voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een instrument om te controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden