13 januari 2020

Doelgroep banenafspraak = doelgroep Quotumwet

Op 4 december 2019 is wetgeving van kracht geworden, waardoor het wettelijk mogelijk wordt de quotumheffing te deactiveren. Deze wet zorgt tevens dat de doelgroep van de banenafspraak en die van het quotum gelijkgesteld worden. Omdat het artikel in Trouw Blinde en dove mensen tellen nu ook mee voor het banenplan voor verwarring blijkt te zorgen, leggen we hieronder de wetswijziging uit.

Met de Wet deactivering en uitstel quotumheffing worden mensen die alleen met behulp van een werkvoorziening in staat zijn het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, toegevoegd aan de doelgroep banenafspraak. Het gaat hier om een heel specifieke groep: mensen die vóór hun achttiende levensjaar, of tijdens hun studie al een ziekte of gebrek hadden, die al werken en dankzij de inzet van een voorziening (zoals een aangepaste auto of computerhulpstukken) wel het WML kunnen verdienen, maar zonder die voorziening daartoe niet in staat zijn. Het UWV beoordeelt of mensen aan deze criteria voldoen. Als dit zo is, worden zij opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak en telt de baan waarin zij werken mee voor de banenafspraak. Dit gaat dus niet per se om blinden, doven of hoger opgeleide mensen met een beperking.

Mensen die behoren tot deze groep kunnen het UWV al sinds 1 december 2018 verzoeken om een beoordeling om te worden opgenomen in het doelgroepregister. Op verzoek van de staatssecretaris neemt het UWV deze groep sinds die datum ook mee bij het monitoren van de banenafspraak. Eind juli 2019 stonden er een kleine 400 personen uit deze groep geregistreerd. Volgens cijfers van het ministerie gaat het eind 2025 om 8.000 extra mensen en zo’n 4.500 banen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden