Logo AWVN-werkgeverslijnHet quotum arbeidsbeperkten motiveert werkgevers zich aan de banenafspraak te houden. Als het doel van deze afspraak niet wordt gehaald, treedt de Quotumwet in werking.

Als de doelstelling voor de banenafspraak niet wordt gerealiseerd, moeten werkgevers (met meer dan 25 werknemers) op termijn een vastgesteld percentage aan werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben. Voor elke niet ingevulde baan riskeert de werkgever een boete van €5.000,-.

Van twee quota naar één quotum

Werkgevers in de marktsector haalden tot nog toe collectief ruimschoots de gestelde doelen. Dit geldt niet voor de overheid. De Tweede Kamer heeft begin oktober 2018 een motie aangenomen om de quota voor overheid (25.000) en bedrijfsleven (100.000) samen te voegen tot één nieuw quotum. Staatssecretaris Van Ark van SZW wil deze motie uitvoeren. Markt en overheid worden hiermee samen verantwoordelijk voor het behalen van de banenafspraak.

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer heeft ingestemd met een uitstel van de quotumheffing tot 1 januari 2022.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden