14 november 2019

Eerste Kamer stemt in met wijziging ‘Quotumwet’

Ook de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing in verband met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking (‘Quotumwet’) van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen.

Tevens werd een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt te onderzoeken hoe er infrastructuur kan komen die zorgt voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om de quotumheffing op te schorten, als overheids- of marktwerkgevers de afgesproken aantallen extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking niet leveren. Dit geldt echter alleen als werkgevers in de jaren erna alsnog de beloofde banen leveren.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden