Ontziemaatregelen

Ontziemaatregelen zijn afspraken in de cao die de oudere werknemer op basis van leeftijd extra rechten ten opzichte van jongere collega’s toekennen.

Het gaat hierbij in de praktijk vaak om het toekennen van extra ADV-uren of vakantiedagen en vrijstelling van zwaardere diensten zoals nacht- of weekenddiensten.
Dergelijke leeftijdsafhankelijke regelingen zijn, als daarvoor een objectieve rechtvaardiging ontbreekt, in strijd met de wetgeving op het gebied van de gelijke behandeling (onderscheid op grond van leeftijd).
AWVN roept mede daarom al een aantal jaar werkgevers op om bestaande ontziemaatregelen voor de oudere werknemer, waar mogelijk, om te bouwen tot individuele voorzie-maatregelen.

Meer informatie
In Eigen regie in arbeidsvoorwaarden en samenhang met ontziemaatregelen beschrijven AWVN-beleidsadviseurs Geert de Bruin en Laurens Harteveld hoe begrippen als ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘regie over eigen loopbaan’ een vertaling krijgen in arbeidsvoorwaarden. Speciale aandacht gaat in deze publicatie uit naar duurzame inzetbaarheid, belonen, pensioen en het ombouwen van zogenoemde ontziemaatregelen.
Eigen regie in arbeidsvoorwaarden en samenhang met ontziemaatregelen

Onder de noemer generatiepact zetten vakbonden aan de cao-tafel in op afspraken, vooral ontziemaatregelen, die de oudere werknemer de gelegenheid geeft gezond z’n pensioen te halen. De veronderstelling is dat de oudere werknemer die bijvoorbeeld één of meerdere dagdelen per week minder werkt, makkelijker kan doorwerken tot de verhoogde pensioenleeftijd. Tegelijkertijd vergroot dit de kans voor jongeren op een vaste baan. Maar er zijn alternatieven – regelingen waarmee (alle) werkenden vooraf investeren in hun vitaliteit.
Alternatieven voor generatiepactregelingen

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden