Indicatieve functierangorde

Steeds meer organisaties en branches hebben behoefte aan een snelle indicatie van de rangorde van functies in functiegroepen, zonder dat daar uitgebreid functieonderzoek en/of -waardering aan te pas komt. Zo’n indicatieve rangordening kan snel gerealiseerd worden, op basis van a) gesprekken met directie, MT en/of OR, b) eigen functieprofielen of c) door AWVN opgestelde functieprofielen.

Het voordeel van indicatieve functierangorde: snel en relatief goedkoop te realiseren; het nadeel: het is minder objectief en zal daardoor minder snel geaccepteerd wordt door medewerkers en/of vakbonden.

AWVN adviseert werkgevers bij het opstellen van een indicatieve functierangorde. Het advies valt niet onder de vlag van de ORBA-systematiek.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden