11 juni 2019

Eigen regie, werkelijkheid of utopie?

Eigen regie, zelfmanagement, persoonlijk leiderschap, eigenaarschap of zelfregie: allemaal ‘toverwoorden’ waar organisaties steeds vaker op inzetten als het gaat om ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Wat is het precies? Werkt het? En hoe stimuleer je het als werkgever? In deze paper geven wij de antwoorden en tien concrete adviezen om mee aan de slag te gaan in ieder type organisatie.

Eigen regie
De definities van de termen als eigen regie, zelfmanagement, persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en zelfregie, liggen zo dicht bij elkaar dat deze termen ‘inwisselbaar’ gelezen kunnen worden binnen de context van deze paper. Voor het gemak gebruiken wij overal ‘eigen regie’, omdat we dit het meest horen bij organisaties. De meest gangbare definitie van ‘eigen regie’ is: ergens verantwoordelijkheid voor voelen en hier uit jezelf actie(s) op ondernemen. Wat zou het mooi zijn als iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de eigen duurzame inzetbaarheid en daar ook naar handelt als het gaat om de loopbaan, een leven lang ontwikkelen en de eigen gezondheid.
In de praktijk zien we echter het tegenovergestelde: veel medewerkers nemen een afwachtende houding aan, leven met de dag/week/maand en schuiven acties die horen bij hun (lange-termijn)verantwoordelijkheid op de lange baan tot het misschien al te laat is.

Belangrijke succesfactor voor duurzame inzetbaarheid
In de AWVN-ledenenquête over HR-trends en -ontwikkelingen bleek eind 2018 dat duurzame inzetbaarheid voor de 6e keer op een rij het belangrijkste HR-vraagstuk is. Een stijger in de lijst is eigen regie, waarvan ruim 25% van de werkgevers aangeeft dat dit één van de belangrijkste HR-vraagstukken is voor de komende jaren. We zien dat het containerbegrip ‘duurzame inzetbaarheid’ steeds meer vorm krijgt in organisaties op deelthema’s als ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid en werk-privébalans. ‘Eigen regie’ is de sleutel voor al deze deelthema’s om het daadwerkelijk van de grond te krijgen. Zonder een bepaalde mate van eigen regie door de medewerkers komt beleid niet tot uitvoering en blijft aanbod onbenut. Een medewerker die zelf sturing geeft aan zijn loopbaan kent het belang van duurzame inzetbaarheid. Deze medewerker heeft zelfinzicht en weet dat werk moet passen bij zijn kwaliteiten,
persoonlijke waarden en behoeften, bespreekt dit met zijn leidinggevende en past zijn situatie in overleg met de organisatie aan.

Dit leest u in deze whitepaper

In het eerste deel van dit artikel beschrijven wij beknopt de theorie van eigen regie. En maken wij aan de hand van praktijkvoorbeelden de vertaalslag naar de praktijk. Vanuit de theorie en de praktijk beschrijven we vervolgens tien concrete adviezen om eigen regie te stimuleren. Leg deze tien adviezen naast uw organisatie en kijk waar voor u de verbetermogelijkheden zitten!

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden