Pensioenbeleid

In een speciaal op het MT gerichte workshop worden de contouren van het ideale toekomstige pensioenbeleid van de onderneming in een dagdeel vastgesteld. De workshop is een interactieve managementpresentatie waarmee u gestructureerd en stapsgewijs inzicht krijgt in de gewenste contouren van nieuw pensioenbeleid.

De managementpresentatie neemt een dagdeel in beslag en geeft inzicht en samenhang, biedt een uniform begrippenkader en geeft gestructureerd keuzes aan. Elke keuze is een interactief moment dat wordt afgerond met een tussentijdse conclusie. AWVN kan de gemaakte keuzes achteraf vastleggen in een beleidsnotitie. Met deze werkwijze heeft u in korte tijd een gemeenschappelijk inzicht in de huidige pensioenregeling en heeft u de contouren van een passende, transparante koers uitgezet. In de workshop komen de volgende elementen aan bod:
• kenmerken pensioen
• actuele ontwikkelingen
• speelveldbeschrijving
• doelgroepenbeleid
• mate van collectiviteit en solidariteit
• pensioen en loonruimte
• wilt u zorgen of belonen?
• ambitie pensioenniveau
• ambitie mate van onzekerheid
• ambitie indexatie
• ambitie premie
• ambitie focus
• pensioenkennis medewerkers
• invloedmatrix.

Op basis van de uitkomsten worden de contouren van een nieuw pensioenbeleid geschetst en wordt een GAP-analyse gemaakt. De workshop wordt verzorgd door twee ervaren pensioenadviseurs.

0 reacties