07 april 2020

Coronacrisis en re-integratieverslag

Het UWV heeft het addendum Werkwijzer poortwachter gepubliceerd, waarin het UWV aangeeft hoe het omgaat met de gevolgen van de coronacrisis voor de beoordeling van het re-integratieverslag en de claimbeoordeling voor de WIA.

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van de coronacrisis en de uitwerking hiervan op het werk, hebben ook gevolgen voor de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Dit heeft ook effect op de wijze van beoordelen door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Als het UWV vindt dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd, moet ook worden gekeken in hoeverre dit het gevolg is van maatregelen die genomen zijn in het kader van de coronacrisis. Het UWV zal dit voor zover mogelijk meewegen in zijn beoordeling. Daarom is het belangrijk dat de werkgever in het re-integratieverslag aangeeft hoe en over welke periode de situatie in zijn bedrijf als gevolg van de corona-crisis van invloed is (geweest) op het re-integratieproces of het herstel hiervan. Op grond van deze argumenten kan het UWV beoordelen of er voldoende argumenten zijn om een deugdelijke grond aan te nemen zodat er geen loonsanctie zal worden opgelegd.

Zo is het logisch dat bij een verplichte bedrijfssluiting in verband met maatregelen in het kader van de coronacrisis, ook het werk niet kan worden hervat in het kader van een re-integratietraject. Het UWV verwacht dan wel dat de werkgever de toezegging doet dat herplaatsing wordt gerealiseerd na heropening. Het addendum noemt nog een aantal andere situaties waarin het UWV aanneemt dat er sprake is van een redelijke grond waardoor de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht.

Maar er worden ook voorbeelden genoemd van situaties waarin het UWV ook in de huidige setting vindt dat er geen sprake is van een redelijke grond. Zo zijn de coronamaatregelen geen excuus voor onvoldoende onderzoek naar passend werk bij de eigen werkgever. Dit kan in de ogen van UWV “gewoon” alsnog worden uitgevoerd. Mocht voor dit onderzoek gericht werkplekonderzoek nodig zijn, dan kan de werkgever of een door hem ingehuurde deskundige zoeken naar andere manieren om dit toch te kunnen uitvoeren.

Omdat de huidige beperkingen door de coronamaatregelen ook de komende maanden nog van belang kunnen zijn voor een latere beoordeling van de re-integratie-inspanningen door het UWV, is het van belang dat de werkgever in het plan van aanpak en het re-integratieverslag duidelijk aangeeft waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden