Wet verbetering poortwachter

Logo AWVN-werkgeverslijnDe Wet verbetering poortwachter [wettekst] trad op 1 april 2002 in werking en heeft als doel het aantal gevallen van arbeidsongeschiktheid drastisch te beperken.

Uitgangspunt van de wet is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de door ziekte uitgevallen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Werkgevers en werknemers hebben daarom een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Een uitgebreid chronologisch overzicht van de ziekmelding tot en met week 104 daarvan vindt u elders in ‘A tot Z’: checklist arbeidsongeschiktheid.

0 reacties