08 maart 2023

Belonen: aandachtspunten voor HR-agenda in 2023

Wat zet u op de HR-agenda op het gebied van belonen in 2023? En trouwens: niet alleen op de HR-agenda: het onderwerp belonen vraagt de komende tijd ook aandacht in de bestuurskamer – door (Europese) wetgeving op onder meer het gebied van gelijke beloning en de aanhoudende arbeidsmarktkrapte. De AWVN-beloningsadviseurs hebben de belangrijkste aandachtspunten en trends op beloningsgebied voor 2023 op een rij gezet, en vertellen hoe zij u van dienst kunnen zijn.

 

Wijzigingen WML; de basis op orde
Het wettelijk minimumloon (WML) is op 1 januari 2023 10,15% omhoog gegaan en ligt nu op 1.934,40 euro per maand. Per 1 juli 2023 komt er een reguliere indexatie aan van het WML en een stelselwijziging per 2024 in verband met de overgang naar één uurloon, wat impact heeft voor organisaties met arbeidsduur afwijkend van 36 uur per week. Dit betekent, bijvoorbeeld bij een 40-urige werkweek, een verhoging van 40/36e.
Raakt de WML-wijziging uw loongebouw en welke aanpassingen vraagt dit in uw salaristabel? Dat is afhankelijk van verscheidene factoren, en graag nemen wij dit met u onder de loep en brengen de basis graag weer op orde. De vraag is natuurlijk ook: hoe weet u of het salaris dat u uw personeel biedt op orde en marktconform is?

Alles over de ontwikkelingen op het gebied het wettelijk minimumloon (WML) vindt u de gelijknamige themapagina op deze site

Er zijn verschillende manieren om te checken of de beloning overeenkomt of afwijkt met andere werkgevers. AWVN heeft een eigen online database, de AWVN-beloningsmonitor. Die geeft werkgevers direct een actuele indicatie van het arbeidsvoorwaardenpakket voor meer dan 200 functies. Verder kunnen we een benchmark voor u uitvoeren. Bijvoorbeeld als u een salarisindicatie wilt hebben voor een specifieke functie. En natuurlijk kunnen wij ook complete arbeidsvoorwaardenpakket vergelijken, waarbij wij ook kijken naar zaken als arbeidsduur, pensioen en mobiliteit.
Nu is dan ook echt het moment om, naast de WML-aanpassing, te bekijken of uw gehele beloningsbeleid herijkt moet worden. AWVN kan de kosten daarvan voor u in kaart brengen.

Waarderen en immateriële arbeidsvoorwaarden
Werkgevers trekken alle registers open om medewerkers aan te trekken of te behouden. Ook financiële. Welke verleiders in de beloningssfeer verdienen de voorkeur en waarom? AWVN zette al eerder verschillende beloningsoplossingen voor u op een rij.
Steeds meer organisaties zoeken echter ook naar andere middelen dan alleen het salaris om de inzet van medewerkers te belonen. Hoe ziet uw waarderingspalet eruit en hoe zou dit eruit kunnen zien? Wat is er mogelijk qua waarderen? Hoe krijg je blije gezichten?

Alles over de trends en ontwikkelingen op het gebied van belonen en waarderen (′het nieuwe belonen′) vindt u op de  themapagina belonen op deze site

Onder waarderen kun je financiële en niet-financiële beloningsvormen scharen: waarderen is een ruimer begrip dan alleen financieel belonen. Onder de niet-financiële beloningsvormen is een onderscheid te maken tussen materiële (zit-stabureau, extra vakantiedagen, iPad, fles wijn, kaartjes voor het theater) en immateriële beloningsvormen (ruimte om je talent te ontwikkelen, complimenten, interne/externe stage om in een andere rol ervaring op te doen).
AWVN kan een scan maken van het huidige pakket in combinatie met de strategie van de organisatie en de marktontwikkelingen om een advies uit brengen over een nieuw pakket.
Wij zien een trend, zeker ook vanuit de nieuwe groep die op de arbeidsmarkt komt, naar meer waardering van zinvol werk en de zoektocht naar een organisatie “die bij mij past”. En er zijn organisaties die een maatschappelijk verantwoorde organisatie zijn of willen worden. Daarnaast komt er meer accent op belonen als verdelingsvraagstuk. Hoe wordt de totale loonsom ‘eerlijk’ verdeeld – waarbij ook thema’s als ‘groen’, well being, diversiteit en inclusie werkelijk in de arbeidsvoorwaarden tot uitdrukking komen?

Gelijke beloning
De nieuwe EU-richtlijn gelijke beloning die in de maak is, heeft impact op uw beloningsbeleid. De nieuwe EU-richtlijn om loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen tegen te gaan, gaat ook gelden voor kleinere bedrijven vanaf 100 werknemers. Dit betekent dat heel veel meer organisaties aan deze richtlijn moeten voldoen. Dit blijkt uit een voorlopig akkoord tussen onderhandelaars van de EU-landen en het Europees parlement eind 2022.

Alles over gelijke beloning vindt u op de themapagina equal pay op deze site

Terugdringen CO2-uitstoot zakelijk en woon-werkverkeer
Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers verplicht (en jaarlijks, uiterlijk op 30 juni) gegevens aanleveren over werkgerelateerde personenmobiliteit in het voorafgaande kalenderjaar. Daarbij gaat het om woon-werkverkeer en alle zakelijke ritten waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt of waarvoor aan de werknemer een vervoermiddel ter beschikking is gesteld.
Wat te doen? Maak uw mobiliteitsbeleid duurzaam. Het invoeren van een individuele, maximale norm voor de CO2-uitstoot van zakelijke ritten en woon-werkverkeer per 2026 is onderdeel van de afspraken. Echter, deze norm wordt niet ingevoerd als de CO2-uitstoot tot 2026 dusdanig is dat de reductie van 1 megaton CO2 collectief wordt gerealiseerd.
Een belangrijke maatregel om de CO2-uitstoot terug te dringen is dus het verduurzamen van uw mobiliteitsbeleid. Ook kunt u bij de registratie rekening houden met dagen waarop de werknemer thuiswerkt. AWVN heeft inmiddels al menig werkgever geadviseerd over het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid of het opstellen van een thuiswerk- of hybridewerken-regeling.

Weet  wat medewerkers belangrijk vinden
Zeker met het oog op bovenstaande aandachtspunten is het van belang te weten welke arbeidsvoorwaarden de voorkeur van uw medewerkers hebben. Focus op individuele wensen en behoefte heeft voordelen. Het helpt u namelijk ook te ontdekken welke medewerkers interesse hebben in nieuwe uitdagingen of meer uren zouden willen werken.
Voorkeurenonderzoek kan bijvoorbeeld door Preference-Next, onze digitale onderzoekstool om snel inzicht te verkrijgen in wat uw medewerkers belangrijk vinden en waarderen. Op basis van deze inzichten kunt u met data onderbouwd beslissingen nemen en dus richting geven aan het arbeidsvoorwaardenproces en HR-beleid.

Belonen loont – aan de slag!
Wat zet u op de agenda? Eerst kijken waar u staat door middel van een benchmark, scan gelijke beloning, inzicht krijgen in de arbeidsvoorwaarden voorkeuren van uw medewerkers, wettelijke minimumloontoets 2023/2024, vormgeven van nieuw beloningsbeleid en/of doorrekenen van de kosten van het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket?
Wij ondersteunen u graag op deze terreinen en neem gerust contact op met een van ons om met de beloningsadviseurs van AWVN te verkennen wat wij precies voor u kunnen betekenen.
Tot slot: steeds meer organisaties vertalen hun duurzame ambities ook in arbeidsvoorwaarden voor haar werknemers. In tijden van hoge energieprijzen, de energietransitie en maatschappelijke onrust, een mooie manier om effect uit te oefenen op de netto bestedingsruimte van de werknemer. Veel arbeidsvoorwaarden worden bij uitkering gebruteerd, waardoor werknemers (zeker bij inkomens tussen de circa € 20.000 – 25.000) er netto niet veel aan overhouden. Met het anders vormgeven van arbeidsvoorwaarden kan de werknemer ook geholpen worden om de eigen uitgave aan bijvoorbeeld energie te verminderen. Hierdoor wordt enerzijds een bijdrage geleverd aan de energietransitie en doelstellingen op het vlak van klimaat neutraal ondernemen en anderzijds krijgt een werknemer meer grip op het eigen huishoudboekje.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden