22 augustus 2022

Werkwijzer Poortwachter geeft inzicht bij re-integratie

Het UWV heeft de nieuwe versie van de werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De werkwijzer is bedoeld om werkgevers en werknemers meer inzicht te geven in wat van hun wordt verwacht in het kader van re-integratie.

 

Het moet deze partijen meer inzicht geven en ondersteunen bij de aanpak van de re-integratie. Ook moet de werkwijzer werkgevers en werknemers meer voorspelbaarheid bieden op de uitkomsten van de toetsing door UWV aan het einde van het tweede ziektejaar.

In de geactualiseerde werkwijzer Poortwachter van 1 augustus 2022 zijn op basis van vragen, opmerkingen en suggesties teksten aangepast en instructies verduidelijkt.  Daarnaast is de paragraaf over de bijzondere arbeidsverhouding uitgewerkt van arbeid met een WSW-indicatie en beschut werk vanuit de Participatiewet. Ook van het addendum COVID-19, waarin staat hoe de re-integratie-inspanningen van de werkgever beoordeeld worden tijdens de op dat moment geldende COVID-19-maatregelen, is een update verschenen. Het addendum is als link opgenomen in de werkwijzer.

Bekijk hier de vernieuwde werkwijzer Poortwachter

Als een werknemer zich ziek meldt, moet ook de werkgever in actie komen. Weet u precies hoe het zit? Hoe re-integreert u bijvoorbeeld een zieke werknemer? Op deze en vele andere vragen krijgt u een antwoord bij de masterclass De zieke werknemer op 2 november 2023. Meld u hier aan

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden