21 november 2023

Praktisch beoordelen bij WIA-keuringen: internetconsultatie

Internetconsultatie tijdelijke maatregel ′Praktisch beoordelen bij WIA-keuringen′


Om de tijdelijke maatregel uit te kunnen voeren moet het ‘Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten’ worden aangepast. Het wijzigingsbesluit is online gezet voor een openbare (internet)consultatie. Reageren kan tot 18 december 2023.

Vragen?
Neem contact op met onze expert

Jan Mathies

Het UWV heeft al een aantal jaren flinke achterstanden bij het sociaal medisch beoordelen voor een WIA-uitkering. Afgelopen jaar zijn er door UWV en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daarom al een aantal maatregelen genomen om de achterstanden in te lopen.

Hierdoor lijken de achterstanden voor het eerst in jaren te stagneren en zelfs af te nemen. Maar toch is er nog steeds sprake van forse achterstanden. Daarom komt de minister van SZW met de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’. Dit houdt in dat als een arbeidsongeschikte werknemer nog werkt tijdens de WIA-keuring, er alleen op basis van wat hij feitelijk verdient een beoordeling wordt gemaakt van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Volgens de huidige versie van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, wordt bij de WIA-keuring bij werknemers die nog inkomsten uit arbeid hebben zowel een praktische als een theoretische beoordeling (een schatting van wat de werknemer in theorie nog kan verdienen) uitgevoerd. Vervolgens wordt aan de hand van de beoordeling met de laagste mate van arbeidsongeschiktheid, het recht op een WIA-uitkering vastgesteld.
Met de maatregel ′Praktisch beoordelen′ blijft de theoretische schatting wanneer een praktische beoordeling mogelijk is, achterwege. Naar verwachting is het hierdoor mogelijk jaarlijks zo’n 2.000 tot 3.000 extra WIA-claimbeoordelingen uit te voeren. De maatregel moet per 1 juli 2024 ingaan en loopt voor drie jaar.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden