Bedrijfshulpverlening

Binnen de Arbowet is er in aanvulling op proactief beleid ter preventie van arbeidsongeschiktheid ook aandacht voor reactief arbeidsomstandighedenbeleid om te zorgen dat mensen gezond en veilig werken. Een belangrijk onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid betreft de bedrijfshulpverlening (BHV). Iedere werkgever is verplicht om één of meer BHV’ers aan te stellen binnen zijn bedrijf of organisatie. De BHV betreft reguliere werknemers die zijn geschoold en uitgerust zijn tot bedrijfshulpverlener.

 

Werkt een preventiemedewerker proactief aan goede arbeidsomstandigheden om zo de risico’s te verminderen en ongelukken te voorkomen, de BHV’er werkt reactief en komt in actie als er iets misgaat. Dan lost hij het probleem zo goed mogelijk op, en beperkt zo de schade. De taken van een BHV’er staan in de Arbeidsomstandighedenwet beschreven. Deze zijn:
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen,
• het beperken en het bestrijden van brand
• het beperken van de gevolgen van ongevallen,
• het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

In de Arbeidsomstandighedenwet staat niet exact hoeveel BHV’ers een bedrijf of organisatie moet opleiden. Dit verschilt namelijk per bedrijf of organisatie. Dit hangt af van de aard van het bedrijf en de werkzaamheden, er zit bijvoorbeeld verschil tussen chemische industrieel bedrijf of een kantoorbedrijf.

Op basis van het RI&E wordt een inschatting gemaakt van het aantal BHV’ers dat nodig is om de risico’s af te dekken. Het is de bedoeling dat er elke dag voldoende BHV’ers beschikbaar zijn om op een efficiënte manier een ongeval te bestrijden. Het is ook mogelijk om BHV’ers te benoemen voor meerdere kleine bedrijven die in één pand werkzaam zijn.

Bron Stichting van de Arbeid, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen – Handreiking cao-bepalingen ketenbenadering | mei 2023

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden