AWVN-jaarcongres 2017

In de periode voorafgaand aan het AWVN-jaarcongres 2017 vindt u hier achtergrondinformatie, artikelen, blogs van de sprekers en andere wetenswaardigheden die het programma van het jaarcongres raken.

Werkgeven in een nieuwe wereld    Werken aan verandering

De wereld verandert. Snel. Ingrijpend. Past de organisatie nog wel in de nieuwe omstandigheden, de nieuwe tijd? Welke kant moet het bedrijf op? Het AWVN-jaarcongres 2017 draait om verandering: de wijze waarop een organisatie zich kan aanpassen aan de nieuwe wereld om daarin succesvol te zijn. Op het AWVN-jaarcongres onderzoeken we dat nader, onderscheid makend tussen vier typen organisaties.

JAARCONGRES-2017-ICOON-WENDBAAR-130.png De wendbare organisatie
De wendbare organisatie is succesvol omdat zij haar vorm snel kan aanpassen aan de vraag van de markt. De organisatie kan beschikbare middelen — inclusief mensen — (her)alloceren wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de organisatie in de formatie soepel op- en afschalen. De organisatie zoekt naar draagvlak onder werkenden in en rond de onderneming voor deze manier van opereren. Lees meer

JAARCONGRES-2017-ICOON-LEREND-130.png De lerende organisatie
De lerende organisatie is succesvol omdat werkenden goed mee-ontwikkelen met de markt. Dit geeft haar een hoog aanpassingsvermogen en stimuleert de mobiliteit. Zij streeft ernaar dat werkenden niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, maar waar mogelijk ook leren omgaan met veranderen en ambigue situaties. De werkenden leren niet alleen op individueel niveau, maar juist ook collectief.

JAARCONGRES-2017-ICOON-INCLUSIEF-130.png De inclusieve organisatie
De inclusieve organisatie is succesvol omdat haar diversiteit leidt tot grotere innovatiekracht. Ze benadert inclusie daarbij in brede zin. Hierdoor heeft ze ook een krachtig maatschappelijk imago. Het werk is zo ingericht dat iedereen volwaardig kan meedoen en een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Ze werkt aan een open cultuur waarin werknemers zich makkelijk thuis kunnen voelen. Ze vindt de juiste balans tussen kleurenblindheid’ en ‘multiculturalisme’.

JAARCONGRES-2017-ICOON-VERBONDEN-130.png De verbonden organisatie
De verbonden organisatie is succesvol omdat ze geworteld is in relevante netwerken van de stakeholders. Aangezien vraagstukken steeds meer een hybride karakter kennen, vraagt de organisatie zich constant af: wie moet ik nu betrekken om voortgang te kunnen maken? Dit maakt dat ze ook trendsettend kan zijn, in plaats van slechts volgend. Het leidt er daarnaast toe dat voor de organisatie winst maken en maatschappelijke waarde toevoegen, onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn.

 

 

In het kader van de voorbereidingen op het jaarcongres, organiseerden AWVN en De Argumentenfabriek de afgelopen weken een aantal denksessies over de vier verschillende organisatiewerelden. Werkgevers en wetenschappers hebben de vier werelden nader vormgegeven aan de hand van concrete vragen. Vragen over de besturing, de bemensing, de cultuur, de omgeving, het verdienmodel, de arbeidsvoorwaarden, de inspraak en de werkprocessen van zo’n organisatie. Deze denksessies resulteren in een verschillende argumentenkaarten over de vier organisatiewerelden.

​Uitkomsten denksessies,
toegelicht door Hendrik Noten
​Als we willen veranderen,
wat staat ons dan allemaal te doen?
over verandering
vanuit vier organisatieperspectieven​
dilemma verbonden
wie komt er op de vrimibo?​
 dilemma wendbaar
is het leger een wendbare organisatie?
dilemma inclusief
investeren vs. rendement​
 dilemma inclusief
wat is toegevoegde waarde van diversiteit?
dilemma leren
hoe faciliteer je sociaal leren?​
  dilemma leren
individueel of sociaal leren?

JC-2017-OPENING.pngAanmelden?

Dat kan via de jaarcongrespagina in het bijeenkomstenoverzicht op deze site. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.