Filters

Thema's

Datum

Resultaten

02 JANUARI 2023
RVU-vrijstelling en praktische toepassing

Vanaf 1 januari 2021 maakt tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing het mogelijk om (tijdelijk) aanvullende afspraken te maken met werknemers over eerder uittreden. Vragen en antwoorden over de RVU-regeling en…

02 JANUARI 2023
Dienstverlening rond RVU-regeling

Dienstverlening AWVN rond de RVU-vrijstellingsregeling.

28 MAART 2022
Internationale aspecten van de RVU-wet

Internationale aspecten van de RVU-wet: wat als de werknemer emigreert bij aanvang van de RVU-periode? Waar is de uitkering dan belast? Artikel van Armand Lahaije, eerder verschenen in Over de…

04 FEBRUARI 2022
RVU-regeling: vaste of flexibele periodieke uitkeringen?

RVU

13 AUGUSTUS 2021
RVU-vrijstelling: eerste cijfers verwacht en daadwerkelijk gebruik

Werkgevers hebben sinds 1 januari de mogelijkheid fiscaal gunstige afspraken te maken over vervroegde uittreding van werknemers (RVU-vrijstellingsregeling). Deze tijdelijke regeling geldt voor een periode van vijf jaar. De eerste…

21 JUNI 2021
Cao-overleg 2021: hoe staat het met… de RVU-regeling?

Aan het begin van 2021 noemden werkgevers de voorbereiding op duurzaam werk, en daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, als prominent thema. Inmiddels zit de eerste helft van het jaar…

13 JANUARI 2021
Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen: Eerste Kamer akkoord

Eerste Kamer stemt in met onderdeel uitwerking pensioenakkoord, de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

17 DECEMBER 2020
Vertraging RVU-wet; geen impact op afspraken

De vertraging van de behandeling wet “Bedrag ineens, RVU en verlofsparen” heeft geen impact op reeds gemaakte RVU-regelingen.

26 JUNI 2020
RVU (regeling vervroegd uittreden)

Achtergrondinformatie: wat is een RVU - een regeling vervroegd uitreden - en wanneer is daar sprake van?

Aanmelden