Home / Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid

Dit project is gericht op het verzamelen van kennis en ervaringen, om helder te krijgen hoe werkgevers ondersteund kunnen worden bij het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid.
In 2019 zijn in 31 arbeidsmarktregio’s  samenwerkingstrajecten tussen GGZ en Werk & Inkomen opgestart. Het project van de Werkgeversfocus sluit hierbij aan.

Fase 3 – Twintig pilots met werkgevers (2020)
Op basis van de uitkomsten in fase 2 heeft het ministerie van SZW opdracht gegeven om in 2020 de pilot uit te breiden. We volgen in twintig arbeidsmarktregio’s het proces van matching, plaatsing en duurzame begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij zo’n vijftien tot twintig werkgevers.

Informatie voor werkgevers en partijen in de arbeidsmarktregio (AMR):
Informatie voor werkgevers
Informatie voor GGZ-instellingen, UWV’s, gemeenten en WSP’s
Stroomschema regiobegeleiding op hoofdlijnen

Fase 2 – Vijf pilots met werkgevers (2019)
Begin 2019 is AWVN in vijf arbeidsmarktregio’s (Achterhoek, Drenthe, Friesland, Midden-Utrecht en Zuid-Kennemerland & IJmond) een pilot gestart voor meer werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Doel van de pilots is inzicht te krijgen in wat werkgevers nodig hebben om tot (meer) duurzame plaatsingen van mensen met een psychische kwetsbaarheid te komen. Ervaringen, knelpunten en succesfactoren ophalen. In iedere regio worden gedurende één jaar 15 à 20 werkgevers gevolgd.
Hier vindt u de uitkomsten en geleerde lessen van deze pilotfase.
Lees het verhaal van Ustal: “Niet de werknemer, maar het werk passen we aan”

Fase 1 – Verkenning (2019)
In deze fase van het project ‘psychische kwetsbaarheid’ hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen, o.a. UWV, gemeenten, GGZ, cliëntorganisaties en werkgevers. De output hiervan hebben we in de tweede fase van het project ingezet:

Onderzoek van Berenschot heeft uitgewezen, dat werkgevers minder snel bereid zijn om een werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen dan iemand met een andere arbeidsbeperking.