Home / Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid

Onderzoek van Berenschot heeft uitgewezen, dat werkgevers minder snel bereid zijn om een werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen dan iemand met een andere arbeidsbeperking.

Dit project is gericht op het verzamelen van kennis en ervaringen, om helder te krijgen hoe werkgevers ondersteund kunnen worden bij het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid.
Het project, dat is opgeknipt in twee fasen, sluit aan bij de samenwerkingstrajecten tussen GGZ en Werk & Inkomen die in 31 arbeidsmarktregio’s zijn opgestart.

Fase 1 – Verkenning
In deze fase van het project ‘psychische kwetsbaarheid’ hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen, o.a. UWV, gemeenten, GGZ, cliëntorganisaties en werkgevers. Op basis van deze interviews zijn verschillende documenten geproduceerd. Deze zetten we in de tweede fase van het project in:

Fase 2 – Pilots met werkgevers
Begin 2019 is AWVN in vijf arbeidsmarktregio’s een pilot gestart voor meer werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Doel van de pilots is inzicht te krijgen in wat werkgevers nodig hebben om tot (meer) duurzame plaatsingen van mensen met een psychische kwetsbaarheid te komen. Dit inzicht wordt opgedaan door het volgen van het proces, van aannemen tot verduurzamen van de arbeidsrelatie, vanuit het werkgeversperspectief. Door het ophalen van ervaringen gedurende verschillende fases van het proces zal naar voren komen welke knelpunten en succesfactoren een rol spelen en hoe werkgevers hierin ondersteund kunnen worden. De vijf arbeidsmarktregio’s waar een pilot wordt uitgevoerd zijn: Achterhoek, Drenthe, Friesland, Midden-Utrecht en Zuid-Kennemerland & IJmond. In iedere regio worden gedurende één jaar 15 à 20 werkgevers gevolgd.

Op 9 mei 2019 vond de kick-off plaats van de pilot in Utrecht. Lees hier het verslag