Home / Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid

Een project van AWVN en De Normaalste Zaak

We verzamelen kennis en ervaringen, om helder te krijgen hoe werkgevers ondersteund kunnen worden bij het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid. Dit project sluit aan bij de samenwerkingstrajecten tussen GGZ en Werk & Inkomen, die in 2019 in 31 arbeidsmarktregio’s gestart zijn.

Fase 3 – Twintig regionale projecten (2020)

Op basis van de uitkomsten in fase 2 breiden we dit jaar de pilots verder uit. We volgen in twintig arbeidsmarktregio’s het proces van matching, plaatsing en duurzame begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij zo’n vijftien tot twintig werkgevers. De focus is – als gevolg van de coronacrisis – meer op de preventie van uitval van medewerkers komen te liggen. De huidige situatie rondom het coronavirus zorgt er namelijk voor dat de kans op psychische klachten toeneemt, ook bij mensen die voorheen geen klachten hadden. Hier benoemen we 12 redenen. Op basis van de uitkomsten van de Praktijktafel Preventie eind januari 2020 en de reeds beschikbare informatie vanuit professionele partijen ontwikkelden we daarom een handreiking die werkgevers helpt om ziekteverzuim door psychische klachten te verminderen of zelfs te voorkomen.

Bekijk hier de handreiking Preventie uitval door psychische klachten

Informatie voor werkgevers en partijen in de arbeidsmarktregio (AMR):
Brochure voor werkgevers
Brochure voor GGZ-instellingen, UWV’s, gemeenten en WSP’s
Stroomschema regiobegeleiding op hoofdlijnen

Fase 2 – Vijf pilots met werkgevers (2019)

Begin 2019 is AWVN in vijf arbeidsmarktregio’s (Achterhoek, Drenthe, Friesland, Midden-Utrecht en Zuid-Kennemerland & IJmond) een pilot gestart voor meer werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Doel van de pilots is inzicht te krijgen in wat werkgevers nodig hebben om tot (meer) duurzame plaatsingen van mensen met een psychische kwetsbaarheid te komen. Ervaringen, knelpunten en succesfactoren ophalen. In iedere regio worden gedurende één jaar 15 à 20 werkgevers gevolgd.
Hier vindt u de uitkomsten en geleerde lessen van deze pilotfase.
Lees het verhaal van Ustal: “Niet de werknemer, maar het werk passen we aan”

Fase 1 – Verkenning (2019)

In deze fase van het project ‘psychische kwetsbaarheid’ hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen, o.a. UWV, gemeenten, GGZ, cliëntorganisaties en werkgevers. De output hiervan hebben we in de tweede fase van het project ingezet:

Onderzoek van Berenschot heeft uitgewezen, dat werkgevers minder snel bereid zijn om een werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen dan iemand met een andere arbeidsbeperking.