02 augustus 2022

Wet betaald ouderschapsverlof van kracht

De Wet betaald ouderschapsverlof is vanaf vandaag, 2 augustus 2022, van kracht. Werknemers krijgen daardoor gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximumdagloon).

 

Ouderschapsverlof was tot de inwerkingtreding van de wet in principe onbetaald verlof. Sinds vandaag krijgen werknemers voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering via het UWV. Voorwaarde is wel dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Het resterende ouderschapsverlof (17 weken) kunnen zij nog steeds opnemen tot de achtste verjaardag van het kind, maar dat dele blijft onbetaald ouderschapsverlof.

Let op!

Sommige bedrijven en branches hebben in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling (avr) al iets opgenomen over gedeeltelijke doorbetaling bij ouderschapsverlof. Afhankelijk van de formulering van deze bepaling kan samenloop van de beide uitkeringen ontstaan.
Om dit te voorkomen is het raadzaam om de tekst van de regeling waar nodig aan te passen.

Het betaalde ouderschapsverlof gaat dus om een uitkering door het UWV, waarvoor de aanvraag wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever. De werkgever kan hiertoe een door UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier indienen. De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof dient achteraf, dus na de opname, te worden aangevraagd. Meer informatie hierover op de website van het UWV.

Het ouderschapsverlof geldt ook voor werknemers die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen dat op die datum jonger is dan één jaar. Ouders moeten op dat moment werknemer zijn, en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Zie voor een voorbeeld elders op deze site.

Meer informatie over onbetaald en betaald ouderschapsverlof
Uitleg van het onbetaalde en het betaalde gedeelte van het ouderschapsverlof in de vorm van vragen en antwoorden (herziene versie; 12/09/22)

Onbetaald en betaald ouderschapsverlof
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden