16 maart 2021

Bevrijdingsdag een vrije dag, elk jaar?

Bevrijdingsdag elk jaar een vrije dag? Recent is hierover in de Stichting van de Arbeid gesproken.

Of een medewerker vrij is met behoud van loon op een algemeen erkende of nationale feestdag, hangt af van de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn. Er is geen wettelijk recht op vrijaf op deze dagen. Voor Bevrijdingsdag, 5 mei, geldt sinds 1959 de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om werknemers in de lustrumjaren vrijaf te geven met behoud van loon. Dit mits de werkomstandigheden zich daar niet tegen verzetten, en het bedrijfsbelang niet wordt geschaad. Veel bedrijven doen dat ook.

Bevrijdingsdag voortaan altijd een (betaalde) vrije dag?
In de Stichting van de Arbeid is recent, op verzoek van het kabinet, gesproken over de jaarlijkse aanmerking van 5 mei als (betaalde) vrije dag. Anders dan bij 5 mei in lustrumjaren, doet de Stichting hierover geen aanbeveling, maar laat het aan decentrale sociale partners over om hier al dan niet een afspraak over te maken.

De Stichting van de Arbeid brengt de oproep van het kabinet onder de aandacht van cao-partijen om 5 mei als Bevrijdingsdag jaarlijks te vieren en als vrije dag aan te merken. Daarbij merkt de Stichting op dat het de decentrale verantwoordelijkheid is of de oproep nader wordt ingevuld, en zo ja, op welke wijze dit geregeld wordt.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden