31 maart 2022

Werkgevers reageren op wijziging Besluit Wfsv

AWVN heeft, samen met VNO-NCW en MKB Nederland, gereageerd op de Wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten. De voorgestelde wijzigingen zien op de voorwaarden voor het afdragen van de lage WW-premie en oproepovereenkomsten. Betrokkenen konden tot 30 maart reageren op de internetconsultatie.

De consultatie betrof wijzigingen in het Besluit Wfsv, het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten en het Besluit SUWI. Dit omdat uit onderzoek is gebleken dat werkgevers een tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang kunnen realiseren onder de lage WW-premie. Daarnaast biedt de huidige wet- en regelgeving geen uitsluitsel over de vraag wat de precieze scheidslijn is tussen een oproepovereenkomst en een niet-oproepovereenkomst. De bedoeling is deze knelpunten met de voorgenomen wijzigingen te ondervangen.

Met de wijzigingen worden nadere regels gesteld over in welke gevallen de hoge WW-premie moet worden afgedragen. Hiermee wordt de mate waarin werkgevers flexibiliteit kunnen creƫren binnen de lage WW-premie beperkt.

Wat betreft de toepassing van de hoge of lage WW-premie stellen de gezamenlijke werkgevers dat duidelijk moet zijn wanneer sprake is van meer-of overwerk, en wanneer er sprake is van een tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang.

Lees hieronder de volledige reactie van VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden