11 december 2023

AWVN betreurt opstappen bonden uit overleg vroegpensioen

Werkgeversorganisatie AWVN betreurt het dat de vakbonden niet met werkgeversorganisaties en het ministerie van SZW verder willen praten over de toekomst van de regeling voor vervroegde uittreding (RVU). De partijen waren over de regeling in gesprek binnen de Stichting van de Arbeid.

De betrokken werkgeversorganisaties willen ook dat er voor mensen met langdurig zwaar werk mogelijkheden blijven om eerder met pensioen te gaan en staan open om het overleg opnieuw op te pakken.

Tijdelijke RVU-regeling loopt af

In het Pensioenakkoord 2019 is een tijdelijke regeling voor vervroegde uittreding mogelijk gemaakt voor werknemers met langdurig zwaar werk die overvallen waren door de stijging van de AOW-leeftijd. Deze regeling loopt eind 2025 af.

Consequenties financieel en voor arbeidsmarkt

De werkgeversorganisaties hebben de afgelopen tijd met de bonden in de Stichting van de Arbeid gesproken over een structureel pakket aan maatregelen rond duurzame inzetbaarheid en zwaar werk. De bonden zijn uit het overleg gestapt omdat zij nu al de zekerheid willen van een structurele regeling en een zeer forse verhoging van het huidige RVU-bedrag. De werkgeversorganisaties zijn van mening dat eerst en samen met het ministerie van SZW de financiƫle consequenties en de impact op de arbeidsmarkt daarvan in kaart moeten worden gebracht. En het gaat immers over een overheidsregeling.

Gevolg voor cao-besprekingen

Ook na het afbreken van het centrale overleg staat het cao-partijen vrij om zelf afspraken te maken over regelingen rond vervroegd uittreden van bepaalde categorieƫn werknemers. De door de overheid ingestelde tijdelijke RVU-regeling (boetevrij uitkeren tot AOW-niveau) loopt na 2025 af. De verlenging van de regeling zal in samenspraak met de verantwoordelijke minister plaatsvinden. Omdat dat overleg nog moet beginnen, is nog onduidelijk wat de uitkomst zal zijn.

Met het oog op het risico dat de RVU-regeling niet verlengd of anders wordt, doen cao-partijen er voorlopig verstandig aan geen (nieuwe) RVU-afspraken te maken die over 2025 heen gaan. Op dit ogenblik kunnen zij een eventuele bestaande regeling verlengen tot en met 2025. Waar nog geen regeling bestaat, is het verstandig om voor een eventuele regeling 2025 als laatste jaar te kiezen.

RVU-regelingen zijn in het leven geroepen om het werknemers die (lang) zwaar werk hebben verricht mogelijk te maken eerder te stoppen met werken. Daarom moeten nieuwe en bestaande afspraken over zwaar werk en RVU-regelingen ook vooral gericht zijn op het verminderen en voorkomen van zwaar werk.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden