22 maart 2023

Zoektool voor werkgevers: bij welk pensioenfonds hoor ik?

Er is een zoektool gelanceerd voor werkgevers, waarmee u kunt checken of er een pensioenfonds is dat hoort bij de activiteiten van (de werknemers van) uw bedrijf.

 

Bekijk de zoektool op www.bijwelkpensioenfondshoorik.nl

De tool kunt u gratis gebruiken en wordt aangeboden door de Pensioenfederatie, de koepel van Nederlandse pensioenfondsen

In veel sectoren zijn afspraken gemaakt over een pensioenregeling en over de uitvoering daarvan bij een pensioenfonds. Zo bouwen alle werknemers in die sector, naast AOW, automatisch aanvullend pensioen op. Het is voor veel werkenden een belangrijke aanvullende inkomensvoorziening voor later.
In veel bedrijfstakken zijn werkgevers verplicht om voor werknemers premie te betalen aan een pensioenfonds. Als u daar te lang mee wacht of als uw onderneming zich niet tijdig meldt bij een pensioenfonds, dan kan dat flinke navorderingen tot gevolg hebben. Om dat te voorkomen en u eenvoudig op weg te helpen, is een nieuwe tool beschikbaar.
Met behulp van de tool kunt u als werkgever nagaan of er voor uw onderneming mogelijk een verplichte pensioenregeling geldt. Daarvoor zijn de feitelijke werkzaamheden die binnen uw onderneming worden verricht bepalend. Door de tool in te vullen krijgt u een indicatie of, en zo ja bij welk bedrijfstak- of beroepspensioenfonds u zich moet aansluiten.

Zijn uw bedrijfsactiviteiten onlangs gewijzigd? Het kan zijn dat uw onderneming nu onder een (andere) verplicht gestelde pensioenregeling valt. Gebruik de tool om te zien of dat voor uw onderneming iets wijzigt. Informeer u tijdig en doe de check!

Let op!
De tool geeft alleen een indicatie of er voor uw onderneming een verplichte pensioenregeling geldt en zegt niets over de toepasselijkheid van een eventuele verplichte cao. Het oordeel of voor uw onderneming een verplichte pensioenregeling is aan het oordeel van het pensioenfonds.
Daarnaast geeft de tool geen uitsluitsel als blijkt dat uw onderneming onder meerdere verplicht gestelde pensioenfondsen valt. Dat kan aan de orde zijn als er sectoren zijn waarvan de werkingssferen deels met elkaar overlappen. AWVN kan u bij vragen hierover ondersteunen. AWVN, betrokken bij meer dan de helft van alle cao’s in Nederland, heeft als geen ander kennis van en ervaring met de uitleg van werkingssfeerbepalingen, en onderzoekt voor u hoe uw bedrijfsactiviteiten zich daartoe verhouden. Als u hierover vragen heeft neem dan contact op met een van de AWVN-experts werkingssfeer.

Heeft u vragen? Neem contact op met de pensioenadviseurs van AWVN.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden