10 oktober 2022

Nieuwe pensioenwet uitgesteld tot 1 juli 2023

Minister Carola Schouten acht het niet langer realistisch dat de Wet toekomst pensioenen op 1 januari 2023 inwerking zal treden. De beoogde inwerkingtreding is nu 1 juli 2023.

 

Dit uitstel hangt samen met vertraging van de behandeling in de Tweede Kamer. De voorbereiding wordt vanaf 10 oktober voortgezet. De Tweede Kamers stelt zorgvuldigheid boven snelheid. Naar verwachting is de plenaire behandeling en stemming in de 2e Kamer niet vóór november afgerond. Het wordt daarmee te laat om de behandeling in de Eerste kamer nog dit jaar af te ronden en de wet per 1 januari 2023 in te laten gaan.

De minister geeft aan dat een werkgever die een nieuwe pensioenregeling wil afsluiten per 1 januari 2023 zich nog moet baseren op de huidige wetgeving. Werkgevers kunnen dus niet per 1 januari 2023 een pensioenregeling invoeren die al WTP-‘proof’ is. Het ligt voor hen voor de hand om de pensioenuitvoerder te vragen of de oude pensioenregeling nog tenminste een half jaar kan worden voortgezet en pas na 1 juli 2023 de overstap te maken.

Verlenging transitieperiode?

Er is nog geen duidelijkheid over verlenging van de transitieperiode. Volgens het huidige voorstel eindigt deze op 1 januari 2027. Over het opschuiven van deze datum heeft de minister nog geen uitspraak gedaan. De pensioenuitvoerders willen voor implementatie van de nieuwe regelingen meer tijd krijgen.

Ook is niet duidelijk of de datum van 31 december 2022 waarop sprake moet zijn van een bestaande premieregeling of een verzekerde middelloonregeling om gebruik te kunnen maken van het overgangsrecht, ook opschuift met een half jaar.

De tijdelijke indexatiemaatregel voor pensioenfondsen (‘Indexatie AMVB’) wordt in 2023 niet verlengd. Wel kunnen in 2023 indexaties worden toegekend als het besluit daarvoor in 2022 is genomen. Na invoering van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 kunnen pensioenfondsen vanaf deze datum gebruik maken van het ‘transitie FTK’ en onder die voorwaarden indexaties toekennen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden