Overzicht berichten coronavirus en werk

Coronavirus en werk. Overzicht van nieuws vanaf september 2021 over dit thema.

 

16 september 2022 Kabinet deelt lange-termijnvisie omgang met coronavirus
Uitgangspunt is het openhouden van de samenleving. Belangrijk onderdeel van de lange-termijnstrategie zijn sectorplannen en maatregelenladders. Hieruit blijkt welke maatregelen sectoren bij opleving van het coronavirus kunnen treffen. Meer


14 juni 2022 Aparte grensarbeidsregelingen stoppen 1 juli 2022
Op 1 juli 2022 vervallen de speciale grensarbeidsregelingen met België en Duitsland. Ook vervallen dan de speciale corona-afspraken voor sociale zekerheid. Wat nu? Meer


19 april 2022 Bijna geen coronamaatregelen meer
Wie in contact is geweest met iemand die corona heeft maar zelf geen klachten heeft, hoeft niet meer in quarantaine. Ook het advies om bij drukte een mondkapje te dragen vervalt. Mensen die zelf klachten hebben, wordt nog steeds geadviseerd een test te doen en om in isolatie te gaan als ze positief testen. Bekijk op de site van de Rijksoverheid voor het overzicht van de coronamaatregelen die nog wel van kracht zijn.


23 maart 2022 Welke quarantaineregels zijn er nog?
Vanaf vandaag vervallen veel coronamaatregelen. Toch zijn er nog wel een aantal van kracht die ook voor de werksituatie van belang zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met medewerkers die positief testen (isolatie) of in nauw contact zijn geweest met iemand met corona (quarantaine)? Meer informatie


16 maart 2022 Thuiswerkadvies vervalt
De laatste coronamaatregelen worden afgeschaft. Dat heeft minister Kuipers op 15 maart 2022 bekendgemaakt. Na twee jaar komt het thuiswerkadvies per direct te vervallen. Vanaf 23 maart geldt er geen mondkapjesplicht meer in het openbaar vervoer. De basisadviezen zoals handen wassen en testen bij klachten blijven nog wel gelden. AWVN is blij dat het gedeeltelijke thuiswerkadvies eindelijk is losgelaten. Werkgevers en werknemers kunnen nu hun nieuwe hybride werken beleid écht uitrollen. Meer


3 maart 2022 Tijdelijke ondersteuning re-integratie zorgmedewerkers met long covid
Het kabinet roept een tijdelijke ondersteuningsregeling in het leven voor het re-integreren van zorgmedewerkers die kampen met post-covidklachten (‘long covid’). Meer


3 maart 2022 Ledenonderzoek versoepeling coronamaatregelen
AWVN heeft onder de leden onderzoek gedaan naar de versoepelingen van de coronamaatregelen. Werkgevers zijn weliswaar opgelucht, maar ook terughoudend en voorzichtig met het loslaten van de coronamaatregelen op de werkvloer. Bekijk de voornaamste bevindingen (op deze pagina kunt u ook het onderzoeksrapport downloaden)


24 februari 2022 Veilig versoepelen op het werk
Vanaf 25 februari worden er weer coronamaatregelen versoepeld. Zo is het niet meer verplicht om mondkapjes te dragen in de winkel, bij verplaatsingen in de horeca en op kantoor. Ook de 1,5 meter afstand vervalt. Maar hoe houden we het veilig op de werkvloer na deze versoepelingen, nu we ook weer gedeeltelijk op kantoor mogen werken? Meer informatie


16 februari 2022 Thuiswerkadvies light
Werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor. Zo luidt per direct het nieuwe thuiswerkadvies dat minister Kuipers tijdens de persconferentie bekendmaakte. Meer informatie


14 februari Aanvraagloket NOW-6 geopend
Het aanvraagloket voor de NOW-6, ook wel de achtste aanvraagperiode genoemd, is vanaf vandaag, 14 februari 2022, open. Werkgevers kunnen tot en met 13 april 2022 een aanvraag indienen via het formulier dat het UWV op de site beschikbaar stelt. Meer informatie


25 januari 2022 Uitval door ziekte en quarantaine loopt uit de hand 
Werkgevers schatten de uitval door ziekte en quarantaine momenteel op 12 procent, zo blijkt uit de AWVN-ledenenquête. Ook bij organisaties waar veel wordt thuisgewerkt is het geschatte percentage hoog: 9 procent. Meer


17 januari 2022 Mondkapjes op de werkvloer
Op de werkvloer en drukke buitenlocaties waar mensen moeilijk 1,5 meter afstand kunnen houden, geldt sinds zaterdag 15 januari 2022 het advies om mondkapjes te dragen. Meer


14 januari 2022 Lichte versoepeling coronamaatregelen
Het kabinet heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die op 15 januari ingaan. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid


7 januari 2022 Quarantaine-gerelateerd verzuim
Steeds meer werkgevers worden ermee geconfronteerd: een werknemer mag niet op het werk verschijnen omdat hij in quarantaine moet door een (mogelijke) coronabesmetting. Maar de werkgever moet toch het loon doorbetalen, ook als de werknemer niet thuis kan werken. Drie vragen over quarantaine-gerelateerd verzuim


21 december 2021 Verruiming steunpakket
Het kabinet heeft, vanwege de snelle invoering van lockdown, besloten het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar te verruimen. Meer informatie


21 december 2021 Werk en schoolsluiting vanwege de coronapandemie
In menig huiskamer brak paniek uit toen het demissionaire kabinet aankondigde de scholen tóch een week voor aanvang van de kerstvakantie te sluiten. Want hoe organiseer je het thuis, als je allebei aan het werk moet, de kinderen thuis blijven en andere opvang nauwelijks mogelijk is? AWVN zet op een rij wat werkgevers kunnen doen om medewerkers met jonge kinderen te ondersteunen.


18 december 2021 Nederland in lockdown
In verband met de snelle verspreiding van de omikronvariant, gaat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown. Meer informatie: overzicht coronamaatregelen op de site van de Rijksoverheid.


15 december 2021 Verlenging strengere coronamaatregelen én coronasteun voor ondernemers
Het kabinet verlengt de strengere coronamaatregelen tot medio januari, basisscholen en BSO gaan eerder dicht, en de coronasteun voor ondernemers, waaronder NOW, is verlengd tot en met maart 2022. Meer informatie


9 december 2021 Op korte termijn geen CTB op het werk
Naar aanleiding van de huidige epidemiologische situatie, waaronder de onzekerheden omtrent de Omikronvariant, heeft het kabinet geconstateerd dat een coronatoegangsbewijs (CTB) op basis van 2G (dus zonder testmogelijkheid) op dit moment niet haalbaar is. Meer informatie


28 november 2021 Strengere maatregelen, en nieuw steunpakket waaronder NOW-5
Vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen zijn vanaf zondag 28 november (5.00 uur) nieuw maatregelen van kracht. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021; de situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.
Meer informatie over de maatregelen en het steunpakket


24 november 2021 Anderhalve meter afstand weer verplicht
Het is sinds 24 november weer verplicht om anderhalve meter afstand te houden van elkaar. De maatregel geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder maar niet voor mensen die tot één huishouden behoren. Op de site van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van de maatregelen die van kracht zijn.


23 november 2021 Kamer buigt zich over inzet coronatoegangsbewijs op het werk
De Tweede Kamer debatteert volgende week over twee wetsvoorstellen die beogen het coronatoegangsbewijs (ctb) breder inzetbaar te maken. Het betreft onder andere de mogelijkheid om het coronatoegangsbewijs verplicht te stellen voor werkenden in sectoren waar klanten of bezoekers nu ook al een ctb moeten tonen. Meer informatie


12 november 2021 Opnieuw aanscherping coronamaatregelen
Vanaf 13 november 2021 geldt weer het advies om thuis te werken tenzij het niet anders kan. Meer informatie over de coronamaatregelen en wat die voor werkgevers betekenen


3 november 2021 Extra coronamaatregelen aangekondigd: wat betekenen die voor werkgevers?
Nu het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt, heeft het demissionaire kabinet op 2 november besloten extra maatregelen te treffen. Wat betekenen die voor werkgevers? Meer aandacht voor basisregels, aangescherpt thuiswerkadvies, uitbreiding mondkapjesplicht, verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs, maar nog geen coronatoegangsbewijs voor werknemers. Meer informatie


2 november 2021 Respijt voor werkgevers die vaststellingsaanvraag NOW-1 nog niet hebben ingediend
Staatssecretaris Wiersma van SZW heeft op 1 november bekendgemaakt dat werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, een laatste kans krijgen. Meer informatie


20 oktober 2021 Deadline aanvraag definitieve berekening NOW-1: 31 oktober 2021
UWV meldde op 18 oktober dat nog steeds zo’n 55.000 werkgevers wél een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, maar géén aanvraag hebben ingediend voor de definitieve vaststelling. Dat is ernstig, want wie geen aanvraag voor een definitieve berekening indient voor 1 november 2021, moet straks het hele voorschot terugbetalen. Meer informatie

Het vaststellingsloket voor NOW-2 (tweede NOW-tranche, periode: juni tot en met september 2020) is open sinds 14 maart 2021 en sluit 5 januari 2022. Het vaststellingsloket voor NOW-3.1 (derde NOW-tranche, periode: oktober tot en met december 2020) is open sinds 3 oktober 2021 en sluit 22 februari 2023.
Op die dag, 22 februari 2023, sluiten volgens de laatste plannen ook die voor NOW-3.2 (vierde NOW-tranche, periode: januari tot en met maart 2021, open vanaf 30 januari 2022), NOW-3.3 (vijfde NOW-tranche, periode: april tot en met juni 2021, open vanaf 30 januari 2022 en NOW-4 (zesde tranche, periode: juli tot en met september 2021). Wanneer het vaststellingsloket voor NOW-4 opent, is nog niet bekend.
Meer informatie Aanpassingen in de NOW-regeling


18 oktober 2021 Fiscale regels reiskosten- en thuiswerkvergoedingen 2022
In het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om een nieuwe, gerichte vrijstelling te introduceren voor een tegemoetkoming in de kosten van thuiswerken. In samenhang hiermee is voorgesteld de voorwaarden te wijzigen die zien op de gerichte vrijstelling van de vaste reiskostenvergoeding. Als het voorstel wordt overgenomen, kunnen werkgevers vanaf 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van € 2,00 per dag voor de dagen dat de werknemer thuiswerkt. Meer informatie


14 oktober 2021 How2Work: visie AWVN op hybride werken
De samenleving is na ruim anderhalf jaar coronacrisis weer zo goed als open. We mogen – al dan niet op vertoon van het ‘coronatoegangsbewijs’ – weer overal naartoe. Zo ook naar de werkplek. Immers, het thuiswerkadvies luidt nu: ‘Werk thuis als het kan en op kantoor als dat nodig is’. Steeds meer werkenden vinden het prettig om collega’s te ontmoeten, weer op kantoor te werken en op zoek te gaan naar de juiste balans tussen thuiswerken en werken op kantoor.
Voor werkgevers is het zaak om nu bewuste keuzes te maken voor de nabije toekomst op basis van de geleerde lessen van de afgelopen periode. Om met medewerkers, medezeggenschap en vakbonden te werken aan toekomstbestendige oplossingen. Hoe organiseren we werk nu de coronacrisis ten einde lijkt te lopen, welke lering trekken we uit de crisis? Nu is het moment om een heldere visie en strategie te ontwikkelen, om duidelijke afspraken te maken over hoe nu verder met de organisatie van het werk en om concrete maatregelen te treffen op het gebied van HR-beleid en arbeidsvoorwaarden.

AWVN heeft voor werkgevers in het positionpaper Back to Work? How2Work! de zaken op een rij gezet die zij nodig hebben voor het ontwikkelen van een HR-visie op de organisatie van werk nu we weer terug mogen naar de werkplek.
Meer informatie


15 september 2021 Versoepeling coronamaatregelen vanaf 25 september
Vanwege de hoogte van de vaccinatiegraad en de stabiele besmettingscijfers versoepelt het kabinet de coronamaatregelen vanaf 25 september 2021. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen. Wat betekenen de maatregelen voor u als werkgever? Een kort overzicht.

Basisregels om coronabesmetting te voorkomen: was vaak en goed uw handen, geef elkaar de ruimte (1,5 meter blijft een veilige afstand), blijf thuis bij klachten en laat u direct testen, zorg voor voldoende frisse lucht.

Thuiswerken Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is aangepast: werk thuis als het kan, en op kantoor als het nodig is. Wat als noodzakelijk geldt, is aan werkgevers en werknemers gezamenlijk om te bepalen.

1,5 meter
Anderhalve meter afstand houden is niet langer verplicht, hoewel het nog wel als veilige afstand blijft gelden. Het is dus niet langer verplicht om op het werk 1,5 meter afstand te bewaren. Het kabinet adviseert nog wel om de basisregels te hanteren, dus kunt u er voor kiezen om de 1,5 meter afstand te handhaven als u dat noodzakelijk acht voor de werkveiligheid.
Coronatoegangsbewijs
Het coronatoegangsbewijs (op te vragen via de coronacheck-app) wordt ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij een vertoning op het gebied van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Werkgevers mogen werknemers niet vragen om een coronatoegangsbewijs, ook niet als zij in voorgenoemde sectoren aan het werk zijn.
Meer informatie


20 september 2021 Mag een werkgever vragen of een werknemer gevaccineerd is?
Sinds medio september melden de sites van de Rijksoverheid en de Autoriteit Persoonsgegevens dat de werkgever tóch aan werknemers mag vragen of ze gevaccineerd zijn – hoewel dat eerder onmogelijk leek voor werkgevers om de vaccinatiestatus op te vragen. Wat mag er nu precies wel en niet, is niet helemaal duidelijk – het is en blijft lastig manoeuvreren op dit punt. Het is evenwel van belang om te beseffen dat aan de wet- en regelgeving niets is veranderd. Slechts de interpretatie die de overheid en de Autoriteit Persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving geeft, is gewijzigd. Deze interpretatie van de overheid heeft e.e.a. nog geen juridische status. Meer informatie

Als werkgever mag u een werknemer in ieder geval niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona. Op de site van de Rijksoverheid wordt dit benadrukt: vaccinatie moet op basis van vrijwilligheid plaatsvinden.


4 september 2021 Spagaat tussen veiligheid en privacy
Een grote meerderheid van de werkgevers vindt het onwenselijk dat ze de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van de werkomgeving, zeker nu steeds meer medewerkers naar de werklocatie terugkeren. Dat blijkt uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN, dat begin september gepresenteerd werd.
Het onderzoek geeft duidelijk aan dat de huidige situatie werkgevers voor een onmogelijke opdracht stelt. Aan de ene kant zijn werkgevers verplicht een veilige werkomgeving te bieden, aan de andere kant mogen zij de middelen die daarvoor nodig zijn niet gebruiken, zoals het vragen naar de vaccinatiestatus om op basis daarvan veiligheidsbeleid uit te voeren.
AWVN heeft naar aanleiding van het ledenonderzoek het (demissionaire) kabinet opgeroepen om snel duidelijkheid te geven over hoe werkgevers die tegenstelling moeten oplossen. Meer informatie

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden