19 november 2021

Verplichte interne regeling voor klokkenluiders op komst

Een verplichte interne regeling voor klokkenluiders: de implementatie van de Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937.

 

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter implementatie van de zogeheten Klokkenluidersrichtlijn. Deze is erop gericht om meer bescherming te bieden aan personen die in het kader van hun werk in aanraking komen met inbreuken op Europees recht op een aantal uiteenlopende gebieden (zoals milieuwetgeving of bij financiële wetgeving). De richtlijn, Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937, moet uiterlijk 17 december 2021 geïmplementeerd zijn door wetgeving van de lidstaten.

Het wetsvoorstel houdt wijziging van de Wet Huis voor Klokkenluiders en nog wat andere wetten in, en betekent dat werkgevers meer werk moeten maken van de mogelijkheid voor klokkenluiders om intern zaken aan de kaak te stellen. Alle juridische entiteiten met meer dan 50 werkzame personen en alle werkgevers van de publieke sector zullen worden verplicht om een intern meldkanaal en procedure in te richten voor klokkenluiders die in het kader van hun werk een redelijk vermoeden hebben van inbreuk op Europees recht. Aan de meldkanalen worden een aantal eisen gesteld met betrekking tot de geheimhoudingsplicht, de verwerking van persoonsgegevens en de registratieplicht. Uiterlijk na de inwerkingtreding van de wet moeten private werkgevers intern een meldkanaal met procedure hebben ingericht, voor overheidswerkgevers geldt dit zelfs als eerder.

Gekozen is voor aansluiting bij het in Nederland al in 2016 opgerichte Huis voor klokkenluiders en de aanpassing van de wet. Volgens deze wet is het al verplicht voor organisaties met minstens 50 werkzame personen om een meldkanaal en interne meldingsprocedure te hebben voor misstanden waar men mee in aanraking komt. Dit wordt dus nu uitgebreid met bescherming tegen benadeling van klokkenluiders die een inbreuk van het Unierecht willen melden. Daarbij wordt de kring van beschermde personen uitgebreid. Er zal nu bescherming geboden worden aan degene die een melder bijstaat en aan familieleden en collega’s van de melder die ook kunnen worden benadeeld indien er een werkrelatie is met degene tegen wie de melding zich richt.

 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden