12 augustus 2020

Leidraad aanstellingskeuringen: nieuwe versie beschikbaar

Er is een herziene versie van de Leidraad aanstellingskeuringen verschenen. Editie 2020 – de vorige stamde uit 2015 – is bedoeld voor werkgevers, bedrijfsartsen, psychologen, sollicitanten en werknemers. De leidraad geeft inzicht in de procedures en wettelijke mogelijkheden van aanstellingskeuringen. De jongste versie is aangepast aan de huidige wetgeving en wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten.

De Leidraad aanstellingskeuringen beschrijft de verschillende activiteiten rond de aanstellingskeuring. De nieuwe leidraad is gebaseerd op de huidige wetgeving, stand van de wetenschap en heersende professionele en maatschappelijke opvattingen. Centraal staat of degene die gekeurd wordt, in staat is de functie uit te oefenen. Dit een verschil ten opzichte van de oude leidraad: daar ging het er om of er medische belemmeringen zijn om de functie uit te kunnen oefenen. Zolang iemand in staat is om de functie uit te oefenen, is hij volgens de herziene leidraad geschikt.

Een aanstellingskeuring is een onderzoek naar de fysieke of psychische gezondheid van een sollicitant, als onderdeel van een sollicitatieprocedure. Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan als de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of die van andere mensen. De keuring mag alleen worden uitgevoerd door een bedrijfsarts. De bedoeling is om te voorkomen dat werkgevers zelf selecteren op mogelijke gezondheidsaspecten bij sollicitanten. Vragen van werkgevers over de gezondheid van een sollicitant in een sollicitatieformulier of tijdens een sollicitatiegesprek zijn verboden. Alleen een bedrijfsarts mag tijdens de aanstellingskeuring gezondheidsvragen stellen.

De Leidraad aanstellingskeuringen moet bijdragen aan de bescherming van de rechten van keurlingen en een goede uitvoering van de Wet op de medische keuringen. Werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen kunnen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) terecht voor informatie, advies en de behandeling van klachten over gezondheidsvragen en aanstellingskeuringen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden