10 juni 2021

Kabinet trekt 18 miljoen uit voor 2300 IPS-trajecten

Het kabinet trekt 18 miljoen uit om de baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. Een mijlpaal, want nu kunnen we vanuit het convenantproject Hoofdzaak Werk maar liefst 2300 IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) realiseren. En zo 2300 mensen met een psychische kwetsbaarheid die nu een uitkering ontvangen en thuis zitten, de kans geven om onder begeleiding een baan te vinden die bij hen past en waarbij zij hun talenten kunnen benutten en inzetten.

Meer mensen dus die kans maken op duurzaam werk en dat vinden we fantastisch nieuws. Het is immers het belangrijkste speerpunt van het convenant Sterk Door Werk. In dit samenwerkingsverband bundelen we samen met ggz Nederland, UWV, Cedris, Divosa, MIND, Mensen met Mogelijkheden, Valente, Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland onze krachten om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk toe te leiden en aan het werk te houden.

Win-win-win

Wanneer mensen met een psychische kwetsbaarheid succesvol re-integreren, levert dat een win-win-win op. Het betekent voor de persoon een waardevoller leven, maar het levert de maatschappij en de verschillende instanties die erbij betrokken zijn zoals UWV, gemeenten en zorginstellingen ook veel op. Mensen worden gelukkiger, hun mentale gezondheid neemt toe, gaan uit de uitkering, hebben minder zorg nodig en het levert werkgevers gemotiveerde werknemers op.

De samenwerking begint zijn vruchten af te werpen

Het valt of staat allemaal met een goede samenwerking tussen de verschillende instanties die bij een dergelijk traject betrokken zijn. Het bundelen van de krachten in het convenant Sterk door Werk begint zijn vruchten af te werpen. De verschillende partijen uit de domeinen zorg Werk & Inkomen weten elkaar steeds beter te vinden. En ook vanuit het werkgeversperspectief is de afgelopen jaren meer focus gekomen op psychische kwetsbaarheid en de rol die de werkgever daarbij kan spelen.

Lees ook:
De projectpagina over ons project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid
25 ervaringsverhalen van werkgevers over dit thema
Onze handreiking Preventie van uitval door psychische klachten

Concreet doel

Nu is het moment daar dat het nieuwe convenantproject Hoofdzaak Werk met de financiƫle steun van het kabinet concrete trajecten kan uitvoeren met als doel duurzame plaatsingen. De convenantpartijen van Sterk door Werk stellen zich samen ten doel dat uiterlijk in 2023 jaarlijks per arbeidsmarktregio minimaal 100 mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk worden begeleid. Daarnaast moet er in 2023 een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces zijn ontwikkeld op basis van een integrale samenwerking tussen alle partijen.

Voor meer informatie kijk op www.sterkdoorwerk.nl of neem contact op met projectleider Lisa Molenaar.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden