dinsdag 06 september 2022

Gelekte kabinetsplannen minimumloon

Er is naar buiten gekomen dat het kabinet het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023 met 10% wil verhogen. AWVN informeert u over de plannen die op dit moment bekend zijn over het wettelijk minimumloon. Op Prinsjesdag worden de plannen definitief bekend.

Naar buiten gekomen plannen nog niet definitief

Hoewel de koopkrachtplannen van het kabinet naar buiten zijn gekomen, worden deze plannen pas officieel gepubliceerd op Prinsjesdag. Pas daarna wordt duidelijk welke gevolgen dit voor u als werkgever heeft. En na Prinsjesdag moet de politiek later dit jaar nog het besluit nemen om de versnelde invoering en verhoging van het WML definitief te laten doorgaan. Tot die tijd zal AWVN u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het WML en de gevolgen daarvan.

Minimumloon in één keer omhoog met 10%

In het coalitieakkoord waren de kabinetspartijen overeengekomen dat het WML in totaal 7,5 procent tot en met 2025 gefaseerd verhoogd zouden worden. Nu is echter naar buitengekomen dat deze verhoging, vanwege de uitzonderlijke situatie rondom inflatie, in één keer volledig ingevoerd gaat worden. Ook is deze verhoging géén 7,5% maar in totaal zelfs 10%.
Vermoedelijk zit de halfjaarlijkse indexatie wel al in de verhoging verwerkt. Dit zal definitief duidelijk worden als de rijksbegroting op Prinsjesdag gepubliceerd is.

Minimumuurloon vanaf 2024 op basis van de 36-urige werkweek

Het door het kabinet omarmde voorstel om vanaf 2024 tot een minimumuurloon op basis van de 36-urige werkweek te komen, verandert naar verwachting niet. Hierdoor zal het effect van de minimumloonstijging voor sectoren met een gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week het grootst zijn, omdat de hoogte van het minimumuurloon straks berekend wordt op basis van een 36-urige werkweek.
Hoe arbeidsintensiever uw sector of onderneming is, hoe groter de gevolgen van de WML-verhoging zullen zijn. AWVN bracht eerder in kaart wat een verhoging van het WML tot gevolg kan hebben voor een aantal arbeidsintensieve sectoren, in deze position paper.
Uiteraard houden wij u van alle ontwikkelingen op de hoogte. Bekijk hier de plannen zoals deze op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Wilt u nu alvast stappen ondernemen, neem dan contact op met onze beloningsexperts. Samen met hen kunt u kijken naar de mogelijke gevolgen van de WML-verhoging voor uw bedrijf of sector. Wij verkennen graag met u de mogelijke oplossingen.

0 reacties
Tags: