maandag 11 juli 2022

Hoger minimumloon vraagt om actie van werkgevers

De aankomende verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) is al langere tijd onderdeel van een landelijke discussie. Het maatschappelijk draagvlak voor verhoging van het WML is toegenomen. Het kabinet heeft daarom besloten om het wettelijk minimumloon te laten stijgen en om de systematiek te wijzigen. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen rond het minimumloon in de Europese Unie. Het is daarom tijd om de balans op te maken.

 

Wat gaat er veranderen op het gebied van het WML en wat betekent dat voor u als werkgever?

In dit position paper lichten we de plannen van het kabinet toe en brengen in kaart wat de gevolgen voor bedrijven zijn. Denk daarbij loonkosten, loongebouw en arbeidsverhoudingen. Ook delen we onze visie op de verhoging van het WML. Tot slot geven we aanbevelingen om de nadelige gevolgen van de verhoging van het minimumloon te verminderen en werkende armoede aan te pakken.

Download position paper WML als pdf

0 reacties