Meestgestelde vragen aan de AWVN-werkgeverslijn

Sinds 2005 beantwoordt de AWVN-werkgeverslijn allerhande vragen van onze leden. Het is een onmisbare schakel geworden in ons contact met de leden. Meestal beantwoorden de medewerkers, masterstudenten rechten, de vragen zelf, soms zoeken zij het antwoord binnen onze organisatie en altijd krijgt u binnen twee werkdagen antwoord op uw vraag. De meestgestelde vragen vindt u hieronder, uiteraard met de antwoorden erbij.

Een werknemer gaat drie weken op vakantie, maar wordt na de eerste week ziek. Hij meldt zich ziek bij de werkgever. Zijn de dagen na ziekmelding aan te merken als vakantie- of ziektedagen? De hoofdregel is dat dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie, niet worden aangemerkt als vakantiedagen, behalve als de werknemer daarmee instemt of als hij op vakantie gaat ondanks zijn ziekte. Als een werknemer ziek wordt op vakantie, is het niet aan de werkgever om te bepalen of hij ziek is. Enkel een arts kan dit beoordelen. De werkgever moet op dit oordeel afgaan. Als de arts vindt dat de werknemer inderdaad ziek is, moeten deze dagen worden aangemerkt als ziektedagen. Het is verstandig om de interne regels rond ziekte tijdens vakantie duidelijk vast te leggen.
Mag een arbeidsovereenkomst digitaal worden getekend? Bekijk hiervoor het blog van AWVN-advocaat Jop Ringeling over de rechtsgeldigheid van de elektronische handtekening.
Wij willen graag onze functies opnieuw laten waarderen. Kan AWVN ons hierbij helpen? Uiteraard. Onze collega’s van de afdeling Organisatieadvies kunnen u hiermee helpen. Voor meer informatie kunt u op onze website kijken. Voor vragen kunt u ook contact met ons opnemen.
Is het voldoende om een ingescande, getekende arbeidsovereenkomst digitaal te bewaren en het origineel te vernietigen? Het kan wel, maar of het verstandig is, hangt af van de uitvoering.

Los van de eisen aan technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming is ook de kwaliteit van de scan van belang, vooral als het ooit op bewijsrechtelijke aspecten aankomt. Zijn alle bladzijden gescand en geparafeerd? Is dat met blauwe inkt gedaan, en daarna met een kleurenscan ingescand? Denk vooral aan de bijzondere bedingen, zoals een non-concurrentiebeding, waarvoor de wettelijke eis van schriftelijk en de eis van ondertekening geldt. Als u in een procedure twijfelt aan de echtheid en de rechtskracht van ingebrachte documenten niet kunt pareren, is dat erg onprettig.

Het is, kortom, de vraag of het voordeel van ‘in het geheel geen papieren dossier meer’ opweegt tegen deze mogelijke nadelen. In elk geval is scherp toezicht op de kwaliteit van het scanresultaat een vereiste.

Krijgen (branche)leden korting op de digitale tools die AWVN aanbiedt? Voor de meeste digitale tools (Beloningsmonitor, Migratiewijzer) geldt inderdaad een gereduceerd tarief voor (branche)leden. Raadpleeg hiervoor onze website
Moet het recht op ouderschapsverlof worden herberekend bij aanpassing van de arbeidsduur? Het aantal uren dat de werknemer recht heeft op ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 maal de arbeidsduur per week (artikel 6:2 lid 1 WAZO). Voor de berekening van de omvang van het ouderschapsverlof is de bedongen arbeidsduur per week bepalend. Dit is het aantal uur per week dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Als een werknemer is gestart met het opnemen van ouderschapsverlof en daarna minder uur per week gaat werken, moet het ouderschapsverlof worden herberekend. De bedongen arbeid is namelijk gewijzigd.

Wanneer heeft de OR instemmingsrecht? Dit hangt van verschillende factoren af. Indien u hier meer vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn. Daarnaast geeft AWVN cursussen over medezeggenschapsrecht. Bekijk het actuele aanbod op onze website
Ik heb een conflict met mijn werknemer. Wat zijn de mogelijkheden voor een oplossing. Indien de situatie niet opgelost kan worden, hoe gaan wij over tot ontslag? De Werkgeverslijn kan u in contact brengen met de AWVN-advocaten die u hierin kunnen adviseren.  Voor de overige dienstverlening van de AWVN-advocaten kunt u onze website bekijken.
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden