‘Voor succesvol driehoeksoverleg moet je investeren in je mensen’

AWVN-lid NXP Semiconductors Netherlands BV heeft de 3D Driehoek trofee gewonnen. Dit is een prijs voor het beste overleg in Nederland tussen de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur. Hoe hebben ze de ‘lokale’ driehoek binnen een internationaal concern zo krachtig kunnen maken? Directeur Jean Schreurs legt het graag uit.

Medezeggenschap
Jean Schreurs, directeur NXP Semiconductors Netherlands BV. Fotograaf: Fotowerk(t).

NXP Semiconductors is een wereldwijde producent van halfgeleiders met vestigingen in ruim 30 landen. De onderneming was in het verleden onderdeel van Philips, maar is sinds 2006 zelfstandig. Het hoofdkantoor staat in Eindhoven en ook in Nijmegen en Delft heeft het concern vestigingen. In Nederland zijn zo’n 2.750 mensen werkzaam bij het bedrijf.

Filteren van internationale besluiten

De 3D Driehoektrofee is uitgereikt aan de Nederlandse tak van NXP Semiconductors. Dat ze de prijs hebben gewonnen is best bijzonder. Het hoofdkantoor mag dan wel in Eindhoven staan, veel beslissingen worden op wereldniveau genomen. “Dat zijn besluiten die ook een grote impact kunnen hebben op de Nederlandse tak, maar waar de Nederlandse vestigingen relatief weinig invloed op hebben”, legt directeur Schreurs uit.

Aan de slag met medezeggenschap

Wilt u ook actief aan de slag met uw driehoeksoverleg tussen bestuur, medezeggenschap en de raad van toezicht? AWVN biedt de in-companycursus medezeggenschapsrecht aan. Door het volgen van de cursus leren alle betrokkenen hetzelfde begrippenkader kennen en ontstaat er een mooi gezamenlijk vertrekpunt. Desgewenst wordt er ook aandacht besteed aan een gezamenlijke visie op medezeggenschap en de relatie tussen partijen. Kortom, maatwerk voor uw organisatie.

Lees meer over de in-companycursus

Desondanks voelen de medewerkers zich goed vertegenwoordigd. “Binnen de Nederlandse tak zijn we vooral in de afgelopen tien jaar heel goed geworden in het filteren van internationale besluiten”, legt Schreurs uit. “Dat houdt in dat we de gevolgen van een besluit voor de Nederlandse vestigingen goed in kaart kunnen brengen. Daar gaan we vervolgens als bestuur open en eerlijk over in gesprek met de toezichthouders en de medezeggenschap.”

Opbouwen van een vertrouwensband

Het open en eerlijk aangaan van een gesprek vereist volgens Schreurs transparantie. “Ons overleg tussen medezeggenschap, toezicht en bestuur voeren we op basis van vertrouwen. Daar hebben we sinds 2006 volop in geïnvesteerd. Dit door steeds iets meer en eerder informatie te delen dan we verplicht zijn.” Wettelijk gezien hoeft het bestuur in beginsel de OR pas te informeren als er een voorstel ter besluitvorming op tafel ligt. Schreurs doet dat liever anders. “Wij vragen de medezeggenschap al in het voorstadium om advies. Dit zodat we de input van de OR ook gelijk in onze plannen kunnen verwerken.”

Dankzij deze werkwijze kan het Nederlandse onderdeel zich goed voorbereiden op grote internationale besluiten. “Door vroegtijdig het gesprek met elkaar aan te gaan wisten we een paar jaar geleden een reorganisatie goed op te vangen. Als bestuur, OR en Raad van commissarissen hebben we toen echt gekeken naar wat onze gezamenlijke belangen waren en een plan gemaakt. We hebben toen in goed overleg enkele overplaatsingen kunnen regelen, waardoor er uiteindelijk in Nederland geen banen verloren gingen.”

Een volwassen vertegenwoordiging

Door de OR als volwaardig partner te zien ontstaat er een volwassen medezeggenschap die van zich laat horen. Volgens Schreurs moet je dat als onderneming ook willen. Met een actieve OR weet je immers wat er onder je werknemers speelt en of je als bestuur naar de juiste zaken kijkt. Schreurs: “Voor een succesvol medezeggenschapsoverleg moet je investeren in de OR. We bieden daarom op dit gebied betaalde scholing aan, zodat onze mensen zich nog verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast houden onze OR-leden ook hun ogen open op de werkvloer voor ‘high potentials’, die in de toekomst het stokje over kunnen nemen.”

Een voorbeeld van volwassen medezeggenschap is dat de OR binnen NXP Semiconductors zelf een commissaris binnen de Raad van Commissarissen heeft voorgedragen. Waarmee ze ook zelf regelmatig het gesprek aangaan. “De medezeggenschap en de raad van commissarissen staan dus ook in contact met elkaar. Als bestuur kun je dat vrezen, maar wij juichen de onderlinge kennisuitwisseling juist toe.”

Wees transparant, heb vertrouwen en begrijp elkaars positie

Naast de medezeggenschap wil Schreurs graag ook transparant zijn naar de rest van de medewerkers. Daarom wordt er vier keer per jaar een ‘townhall meeting’ gehouden. Het bestuur en de OR vertellen tijdens deze live-bijeenkomsten hoe het gaat met het bedrijf en wat er speelt. Ook krijgen medewerkers de mogelijkheid om vragen te stellen. “Zo houden we onze medewerkers betrokken en kunnen we direct input ophalen. We merken dat dit door veel collega’s op prijs wordt gesteld”, vertelt de directeur.

Het inzetten op betrokkenheid is ook één van de adviezen die Schreurs aan andere werkgevers zou geven. “Heb vertrouwen in de medezeggenschap, ook al botert het misschien niet altijd. Ga aan de slag en bouw een onderlinge band op. Zoek daarbij altijd naar het gezamenlijke belang en probeer vanuit daar op één positie te komen. Probeer daarnaast altijd transparant te zijn en heb begrip voor elkaars positie. Door begrip voor elkaar te tonen, kun je echt de angel uit een moeilijk overleg halen.”

3D Driehoek trofee

De Driehoek 3D Trofee is bij de SER tijdens een conferentie van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) uitgereikt. De AMG is een samenwerkingsverband tussen AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NR Governance, NCD, NVMz, SBI Formaat, SER, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten Mediators en WissemaGroup.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden