29 maart 2023

Voorlichtingscampagne notificatieplicht

Omdat de notificatieplicht die sinds 1 maart 2020 van kracht is nog steeds niet overal goed bekend is, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorlichtingscampagne. Deze is met name gericht op sectoren waarin veel werknemers vanuit het buitenland gedetacheerd worden naar Nederland.

 

Buitenlandse werkgevers zijn verplicht hun werknemers te melden, te notificeren, wanneer zij als dienstverrichter in Nederland komen werken. De Nederlandse opdrachtgever is als dienstontvanger verplicht deze melding te controleren. Wanneer de opdrachtgever dat niet doet, kunnen boetes worden opgelegd.

De notificatieverplichting is ingevoerd om de Arbeidsinspectie in staat te stellen om te controleren of de buitenlandse werkgevers de in Nederland geldende arbeidsvoorwaarden naleven.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden