Home / Inclusief werkgeven / Regelingen en instrumenten

Regelingen en instrumenten

4 regelingen die werkgevers moeten kennen

In deze vierdelige serie* vragen we aandacht voor regelingen en tegemoetkomingen voor werkgevers die volgens het UWV nog niet bij elke werkgever bekend zijn. En dat is jammer, want het gaat met name over regelingen die werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Wij brengen je op de hoogte van wat er zoal mogelijk is in het bijdragen aan de banenafspraak.

De komende vier weken komen de volgende regelingen aan bod:
proefplaatsing | no-riskpolis | jobcoaching | voorzieningen

Deze eerste week staat centraal: de no-riskpolis

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

De no-riskpolis is een regeling voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen met een ziekte of handicap. Bij ziekte wordt het loon voor deze werknemers vergoed aan de werkgever. Als de werknemer die in aanmerking komt voor de no-risk vervolgens in de ZW of WIA-WGA komt, leidt dat niet tot een hogere premie ziektewet en arbeidsongeschiktheid (WGA). De werkgever loopt zo geen direct financieel risico als deze medewerker ziek wordt. Met dit vangnet stimuleert de overheid dat werkgevers deze mensen vaker een baan zullen aanbieden.

Hoe werkt de no-riskpolis?

Voor veel mensen met een beperking, aandoening of ziekte en voor alle mensen die in het Doelgroepregister staan geldt automatisch de no-riskpolis als zij gaan werken. Je hoeft als werkgever de polis dus niet zelf aan te vragen. Wil je weten of een werknemer een no-riskpolis heeft, dan kun je het doelgroepregister raadplegen. Staat hij niet in het doelgroepregister, dan kan de werknemer zelf uitsluitsel geven. Je kunt de vraag stellen als hij ten minste 2 maanden in dienst is. Op het moment dat een werknemer (tijdelijk) uitvalt, geef je de ziekmelding door via Digipoort of de Verzuimmelder. Vermeld daarbij dat de werknemer onder de no-riskpolis valt. UWV betaalt de werkgever dan een ziektewetuitkering van de werknemer. Deze uitkering bedraagt het eerste jaar maximaal 100 procent en het tweede jaar 70 procent van het dagloon. Ondertussen betaalt de werkgever het loon door. De werkgever mag de uitkering in mindering brengen op het loon dat hij moet betalen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Je moet een werknemer ziek melden binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden
 • Je moet een werknemer beter melden binnen 2 dagen nadat hij zich beter heeft gemeld
 • De no-riskpolis geldt 5 jaar, maar in bijzondere situaties is verlenging mogelijk

Een werkgever vertelt:

Voor Edwin Teljeur van mediabureau MEO is de no-riskpolis onmisbaar:

Wij hebben medewerkers in dienst die regelmatig ziek zijn, zonder de no-riskpolis had ik hen niet aan kunnen nemen, dan lopen we een te groot risico. Nu zijn we bij ziekte vanaf dag één financieel afgedekt.

Lees het verhaal van deze werkgever

Direct aan de slag

Wil je hulp bij werving en selectie van medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en weten welke regelingen en instrumenten hierbij ondersteunend zijn? Of wil je misschien weten van welke regelingen je nu al gebruik kunt maken?
Neem dan contact op met een Werkgeversservicepunt (WSP) bij jou in de buurt

Meer informatie nodig?

AWVN heeft de afgelopen jaren veel informatie verzameld over kansen zien en kansen benutten voor werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Op ons Kennisplatform Inclusief werkgeven vind je onder andere:

 • De Zelfcoach; deze is gratis en bevat handige tips, checklists, stappenplannen en relevante links
 • Een handige praatplaat waarmee je inclusief werkgeverschap binnen je organisatie bespreekbaar maakt
 • Belangrijke informatie over de Banenafspraak en wet- en regelgeving waar je als werkgever aan moet voldoen.

Eerder in deze serie:

 • Proefplaatsing

  Wat houdt een proefplaatsing in?

  Als je twijfelt of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie, kun je in een aantal gevallen via het Werkgeversservicepunt een proefplaatsing aanvragen. Kandidaten met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ-, Ziektewet- WW-, IOAZ-, IAOW- of bijstandsuitkering komen in aanmerking voor deze regeling. Tijdens een periode van twee maanden beoordeelt de werkgever of de kandidaat inderdaad het werk aan kan. Je hoeft in die tijd geen loon te betalen, want de (kandidaat-) werknemer behoudt tijdens de proefplaatsing zijn uitkering.

  Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • De werknemer heeft nog niet eerder bij jouw bedrijf of organisatie gewerkt
  • Je moet de intentie hebben om de kandidaat na afloop van de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden
  • Voor mensen met een arbeidsbeperking geldt dat de periode van de proefplaatsing vaak ook wordt gebruikt om de loonwaarde te bepalen

  Een werkgever vertelt:

  Grafisch bedrijf GVO in Ede maakt al jaren dankbaar gebruik van proefplaatsingen:

  De eerste keer dat ik mensen op proef kreeg voor een speciale productieklus was voor mij een eyeopener. Het waren geschikte en gemotiveerde krachten, die ik graag wilde aannemen.

  Lees het verhaal van deze werkgever

*Met deze serie willen we werkgevers informeren over de mogelijkheden die regelingen en instrumenten bieden. Heb je hier al ervaring mee en ben je tegen knelpunten aangelopen, dan horen we dat heel graag van je. Samen met werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak brengen we deze ervaringen terug naar die partijen – bijvoorbeeld UWV of gemeenten – die zaken kunnen verbeteren. Deel graag je ervaringen door met één van ons contact op te nemen: