Regelingen en instrumenten

4 regelingen die werkgevers moeten kennen

In deze vierdelige serie* vragen we aandacht voor regelingen en tegemoetkomingen voor werkgevers die volgens het UWV nog niet bij elke werkgever bekend zijn. En dat is jammer, want het gaat met name over regelingen die werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Wij brengen je op de hoogte van wat er zoal mogelijk is in het bijdragen aan de banenafspraak.

Proefplaatsing

Wat houdt een proefplaatsing in?

Als je twijfelt of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie, kun je in een aantal gevallen via het Werkgeversservicepunt een proefplaatsing aanvragen. Kandidaten met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ-, Ziektewet- WW-, IOAZ-, IAOW- of bijstandsuitkering komen in aanmerking voor deze regeling. Tijdens een periode van twee maanden beoordeelt de werkgever of de kandidaat inderdaad het werk aan kan. Je hoeft in die tijd geen loon te betalen, want de (kandidaat-) werknemer behoudt tijdens de proefplaatsing zijn uitkering.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • De werknemer heeft nog niet eerder bij jouw bedrijf of organisatie gewerkt
 • Je moet de intentie hebben om de kandidaat na afloop van de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden
 • Voor mensen met een arbeidsbeperking geldt dat de periode van de proefplaatsing vaak ook wordt gebruikt om de loonwaarde te bepalen

Een werkgever vertelt:

Grafisch bedrijf GVO in Ede maakt al jaren dankbaar gebruik van proefplaatsingen:

“De eerste keer dat ik mensen op proef kreeg voor een speciale productieklus was voor mij een eyeopener. Het waren geschikte en gemotiveerde krachten, die ik graag wilde aannemen.”

Lees het verhaal van deze werkgever

No-riskpolis

Bron video: HUMAN/Kale Jakhals Producties

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

De no-riskpolis is een regeling voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen met een ziekte of handicap. Bij ziekte wordt het loon voor deze werknemers vergoed aan de werkgever. Als de werknemer die in aanmerking komt voor de no-risk vervolgens in de ZW of WIA-WGA komt, leidt dat niet tot een hogere premie ziektewet en arbeidsongeschiktheid (WGA). De werkgever loopt zo geen direct financieel risico als deze medewerker ziek wordt. Met dit vangnet stimuleert de overheid dat werkgevers deze mensen vaker een baan zullen aanbieden.

Hoe werkt de no-riskpolis?

Mensen met een uitkering Wajong, WIA, WAO, WAZ, mensen die een WW-uitkering ontvangen en gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en alle mensen die in het Doelgroepregister staan vallen automatisch onder de no-riskpolis als zij gaan werken. Je hoeft als werkgever de polis dus niet zelf aan te vragen. Wil je weten of een werknemer een no-riskpolis heeft, dan kun je het doelgroepregister raadplegen. Staat hij niet in het doelgroepregister, dan kan de werknemer zelf uitsluitsel geven. Je kunt de vraag stellen als hij ten minste 2 maanden in dienst is. Op het moment dat een werknemer (tijdelijk) uitvalt, geef je de ziekmelding door via Digipoort of de Verzuimmelder. Vermeld daarbij dat de werknemer onder de no-riskpolis valt. UWV betaalt de werkgever dan een ziektewetuitkering van de werknemer. Deze uitkering bedraagt het eerste jaar maximaal 100 procent en het tweede jaar 70 procent van het dagloon. Ondertussen betaalt de werkgever het loon door. De werkgever mag de uitkering in mindering brengen op het loon dat hij moet betalen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Je moet een werknemer ziek melden binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden
 • Je moet een werknemer beter melden binnen 2 dagen nadat hij zich beter heeft gemeld
 • De no-riskpolis geldt 5 jaar, maar in bijzondere situaties is verlenging mogelijk

Een werkgever vertelt:

Voor Edwin Teljeur van mediabureau MEO is de no-riskpolis onmisbaar:

“Wij hebben medewerkers in dienst die regelmatig ziek zijn, zonder de no-riskpolis had ik hen niet aan kunnen nemen, dan lopen we een te groot risico. Nu zijn we bij ziekte vanaf dag één financieel afgedekt.”

Lees het verhaal van deze werkgever

Jobcoaching

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach begeleidt mensen die ondersteuning op de werkvloer nodig hebben. Een jobcoach kan helpen bij het inwerken, begeleiding bieden in de persoonlijke ontwikkeling en aanwezig zijn bij gesprekken met collega’s of management. Een jobcoach kan een werkgever dus veel werk uit handen nemen. Het doel van de begeleiding is dat de werknemer het werk uiteindelijk zelfstandig kan uitvoeren.

Als een werknemer jobcoaching nodig heeft en een uitkering van UWV ontvangt, dan kan de aanvraag voor jobcoaching bij het UWV worden ingediend. In alle andere gevallen verloopt de aanvraag via de gemeente waarde medewerker woonachtig is. De regels rondom jobcoaching kunnen per gemeente verschillen. In deze uitleg gaan we uit van de route via UWV.

Er zijn twee typen jobcoaches.

Een externe jobcoach wordt door de werknemer aangevraagd via een erkende jobcoachorganisatie. Deze voorziening wordt door het UWV of de gemeente vergoed als er bij de werknemer sprake is van een structurele functionele beperking (SFB).

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor het inzetten van een externe jobcoach?

 • De jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie en legt verantwoording af aan UWV.
 • De jobcoach helpt minimaal een half jaar met inwerken. Verlenging is mogelijk. UWV bekijkt dit per case en elk halfjaar opnieuw. De begeleiding door de externe jobcoach duurt maximaal 3 jaar. In uitzonderlijke gevallen heeft de werknemer ook na drie jaar nog recht op verlenging.

Een interne jobcoach wordt door jou als werkgever geregeld. Bijvoorbeeld omdat er meerdere werknemers binnen het bedrijf werkzaam zijn die in aanmerking komen voor een jobcoach en je niet wil dat er verschillende jobcoaches in het bedrijf rondlopen. Deze jobcoach hoeft niet gecertificeerd te zijn; het kan ook een collega op de werkvloer zijn die hier een speciale training voor volgde.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie voor een interne jobcoach?

 • De werknemer voor wie je de jobcoach wil regelen heeft een dienstverband van minimaal 6 maanden.
 • De werknemer werkt 12 uur per week of meer.
 • De werknemer verdient minimaal 35% van het minimumloon.
 • De subsidie kan worden toegekend zolang het dienstverband duurt, met een maximum van totaal 3 jaar. Heeft de werknemer na deze 3 jaar nog steeds begeleiding nodig, dan kan dat alleen met een goed onderbouwde aanvraag.

Een werkgever vertelt

Koffiefabrikant MAAS zet graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in op de locaties waar zij werken. Om dat proces zo goed mogelijk te laten verlopen, maken ze gebruik van de hulp van jobcoach Arjoma. Ricky van Ginkel, regiomanager bij MAAS, ziet alleen maar voordelen:

“Een win-winsituatie. Arjoma helpt ons inzicht te krijgen in de doelgroep waar we mee werken en tegelijkertijd kan Lotte bij Arjoma terecht voor al haar vragen en zorgen rondom het werk.”

Lees het verhaal van deze werkgever

Voorzieningen

Wat verstaan we onder ‘voorzieningen’?

Hulp(middelen) en regelingen die mensen ondersteunen bij het uitvoeren van werk, noemen we voorzieningen. Een voorbeeld van zo’n voorziening is de jobcoach, maar er zijn nog veel meer soorten voorzieningen die werknemers kunnen aanvragen. Daarnaast zijn er ook werkgeversvoorzieningen. Het verschil leggen we hieronder uit.

Werkvoorzieningen (voor de werknemer)

Mensen met een ziekte of beperking hebben in hun werk vaak veel baat bij een werkvoorziening. Voorbeelden zijn een brailleleesregel, een schrijftolk of een aangepast vervoersmiddel. Dergelijke hulpmiddelen kunnen een arbeidsbeperking verkleinen of zelfs helemaal compenseren.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een vergoeding voor een werkvoorziening?

 • UWV werkt met vaste leveranciers; de werknemer krijgt geen vergoeding als hij of zij het hulpmiddel zelf al heeft gekocht.
 • UWV heeft vastgesteld dat de werknemer een structurele functionele beperking (SFB) heeft en dat de aangevraagde voorziening ondersteunend is bij het werk of de re-integratie naar werk.

Werkgeversvoorziening

De werkgever kan ook een aanpassing doen voor de werknemer binnen het bedrijf. Het moet dan gaan om een niet-meeneembare aanpassing. Denk hierbij aan een traplift, een aangepaste werkplek of een aangepast toilet.

Daarnaast kan een werkgever dankzij een pilot van het ministerie van SZW ook een ‘generieke werkgeversvoorziening’ aanvragen. Dat zit zo: als je een noodzakelijke aanpassing wil doen in je bedrijf voor één of meer werknemers met een zelfde arbeidsbeperking, kun je hier subsidie voor krijgen. Het kabinet faciliteert hiermee innovaties op de werkvloer, met als doel dat er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen.

Een generieke werkgeversvoorziening kun je hier aanvragen

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een vergoeding voor een generieke werkgeversvoorziening?

 • Je kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 juni 2021
 • De voorziening moet minimaal € 22.689 en maximaal € 1.000.000 kosten

Een werknemer aan het woord

Dankzij een in hoogte verstelbare rolstoel kan Hector zijn werk in een kruidengroothandel zelfstandig en sneller uitvoeren.

“Als ik klaar ben met mijn werk, heb ik gewoon nog energie over voor rolstoelrugby.”

Bekijk hierboven de video over Hector ⇑

Direct aan de slag

Wil je hulp bij werving en selectie van medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en weten welke regelingen en instrumenten hierbij ondersteunend zijn? Of wil je misschien weten van regelingen je nu al gebruik kunt maken? Neem dan contact op met een Werkgeversservicepunt (WSP) bij jou in de buurt.

Vind jouw Werkgeversservicepunt

Webinar

Op 15 juni organiseerden we een webinar over bovengenoemde regelingen. Ook de loonkostensubsidie kwam aan bod. Het webinar kun je hier terugzien.

Meer informatie nodig?

AWVN heeft de afgelopen jaren veel informatie verzameld over kansen zien en kansen benutten voor werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Op ons Kennisplatform Inclusief werkgeven vind je onder andere:

 • De Zelfcoach; deze is gratis en bevat handige tips, checklists, stappenplannen en relevante links
 • Een handige praatplaat waarmee je inclusief werkgeverschap binnen je organisatie bespreekbaar maakt
 • Belangrijke informatie over de Banenafspraak en wet- en regelgeving waar je als werkgever aan moet voldoen.

 

*Met deze serie willen we werkgevers informeren over de mogelijkheden die regelingen en instrumenten bieden. Heb je hier al ervaring mee en ben je tegen knelpunten aangelopen, dan horen we dat heel graag van je. Samen met werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak brengen we deze ervaringen terug naar die partijen – bijvoorbeeld UWV of gemeenten – die zaken kunnen verbeteren. Deel graag je ervaringen door met één van ons contact op te nemen:

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden