Stedin organiseert het monteurswerk anders om groeiend werkpakket aan te kunnen

Stedin heeft een nieuwe bron van personeel aangeboord door het monteurswerk op te delen op basis van vereiste technische kennis. Daardoor kan de netwerkbeheerder in zijn bedrijfsschool mensen die anders niet voor een dienstverband in aanmerking zouden komen opleiden tot de nieuwe functie van assistent-monteur.

Stedin staat voor de maatschappelijke taak om de elektriciteitsnetwerken in de provincies Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland klaar te stomen voor de energietransitie. Voor dit jaar betekent dit dat de monteurs het elektriciteitsnet uitbreiden voor bijna 10.000 laadpalen en meer dan 2 miljoen zonnepalen. Die komen nog bij de 900 kilometers aan kabels waarmee Stedin het elektriciteitsnet versterkt om het uitfaseren van gas mogelijk te maken.
Dat is fikse uitdaging in een tijd waarin hooggekwalificeerd technisch personeel, op z’n zachtst gezegd, moeilijk te vinden is. ‘We zagen al dat werk op ons afkomen en vroegen ons af hoe we de mensen konden aantrekken om het uit te voeren’, vertelt Juul den Edel, projectleider bij Stedin. ‘Eén van de oplossingen was om de werkzaamheden anders te verdelen over onze technici.’ Tegenwoordig werkt de netwerkbeheerder niet meer alleen met monteurs die álle werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het bedrijf splitst een deel van het werk zo op, dat de technisch minder complexe taken door een assistent-monteur verricht kunnen worden. ‘Mensen met een arbeidsbeperking en jongeren uit het praktijkonderwijs kunnen in deze nieuwe functie instromen, omdat we ze opleiden in onze bedrijfsschool’, licht Den Edel toe. Het bedrijf kan nu dus vissen in een extra vijver met voorheen onbenut arbeidspotentieel.

Werk anders organiseren

Het monteurswerk was vroeger bij Stedin zo ingericht dat elke monteur alles kon. ‘Onze monteurs moesten alle technische systemen kennen en alle storingen kunnen oplossen’, verduidelijkt Kirsten de Jager, verantwoordelijk voor de opleiding van de assistent-monteurs. ‘Daarnaast moesten ze bijvoorbeeld ook een straat kunnen opengraven én de klant goed te woord staan.’ Stedin heeft het werk nu anders georganiseerd. Een hooggekwalificeerde monteur specialiseert zich in een aantal complexe werkzaamheden. De assistent-monteur ondersteunt hem daarbij en voert voorbereidende en afsluitende werkzaamheden uit. Denk aan kleine reparaties, het snoeien van struiken om beter bij de storing te komen, en het graven en vullen van kuilen.
Daarnaast voert Stedin een aantal werkzaamheden niet meer op de werklocatie uit. De Jager licht toe: ‘In de bedrijfsschool zorgen leerlingen ervoor dat de materialen van de monteurs verantwoord en gescheiden worden afgevoerd. Ook zetten ze in de school prefab-kasten in elkaar, zodat de monteurs ter plekke veel sneller klaar zijn.’

Nieuwe krachten

Met de nieuwe manier van werken lost de netwerkbeheerder een deel van zijn personeelstekort op. Maar de andere kijk op werk brengt meer voordelen voor het technische bedrijf. ‘We werken nu efficiënter, waardoor we storingen sneller kunnen verhelpen’, aldus De Jager. ‘De monteurs kunnen zich focussen op hun kerntaken, omdat de assistenten voorbereidende en bijkomende werkzaamheden verrichten.’ Dat de assistenten in opleiding taken van ‘dure’ monteurs overnemen, is ook gunstig voor de loonkosten. ‘Maar dat is voor ons geen belangrijke drijfveer’, vertelt Den Edel-van Hooidonk. ‘Bovendien kost de opleiding natuurlijk geld. Dat kunnen we met subsidies gelukkig deels compenseren.’

De andere manier van het werk organiseren bij Stedin vindt zijn oorsprong in de banenafspraak vanuit de Participatiewet. ‘Als overheidsbedrijf moesten we voldoen aan het quotum voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’, vertelt Den Edel. ‘We kwamen er snel achter dat onze eisen voor deze instromers te hoog waren. Daarom besloten we ze intern op te leiden, zodat ze daarna konden doorstromen.’ Deze aanpak levert Stedin nu een waardevolle nieuwe groep van instromers op. Den Edel: ‘We hebben een nieuwe doelgroep aangeboord. Vanuit de stageplekken zijn nu al meer dan 60 mensen doorgestroomd naar verschillende functies. Met onze interne opleiding lossen we dus deels ons tekort aan personeel op.’

Ook uw werk anders organiseren?

Meer weten?

Ook uw werk anders organiseren?

Wilt u vrijblijvend met ons uw uitdaging of ambitie verkennen, neem dan contact op met onze projectleider Astrid Bijl via andersorganiseren@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden