Kemkens: ‘instroom technisch personeel door het werk slimmer te organiseren en interne scholing’

Om de energietransitie mogelijk te maken zijn alle technische handen nodig. Maar hoog gekwalificeerd en geschoold technisch personeel is nauwelijks te vinden. Installatiebedrijf Kemkens loste dit probleem op door het werk anders te organiseren én door zij-instromers op te leiden in een eigen bedrijfsschool.

Het in Oss gevestigde installatiebedrijf van onder meer cv-ketels, warmtepompen en zonnepanelen merkte 15 jaar geleden al dat het steeds lastiger werd om gekwalificeerde allround monteurs aan te trekken. HR-manager Eline Gelissen vertelt: ‘We werkten toen enkel met allround monteurs die zelfstandig de installatie- en onderhoudswerkzaamheden bij onze klanten uitvoerden.’ Het bedrijf kon in die jaren vissen uit een ruime vijver van goed geschoold technisch personeel. Zoals we allemaal weten is dat vandaag de dag totaal anders. Gelissen: ‘De situatie is echt nijpend: de allround monteur die alles kan, kunnen we gewoon niet meer vinden.’ En dat terwijl Kemkens die technici hard nodig heeft. Bijvoorbeeld om een bijdrage te leveren aan de energietransitie in ons land.

Duofuncties

Met het oog op het structurele karakter pakte Kemkens het arbeidsmarktprobleem met meerdere maatregelen aan. ‘We analyseerden hoe we het monteurswerk bij klanten konden opdelen in technisch eenvoudige en juist heel moeilijke taken’, vertelt Gelissen. ‘De simpele werkzaamheden laten we nu uitvoeren door een assistent-monteur in opleiding of – in het kader van duurzame inzetbaarheid – iemand die zijn plafond al heeft bereikt. Voor de moeilijkere werkzaamheden blijft de allround monteur verantwoordelijk.’ Het resultaat was dat monteurs niet meer alleen, maar in duo’s naar de klant gaan. Hetzelfde takenpakket wordt nu door twee personen uitgevoerd.
Deze andere manier van werken biedt meerdere voordelen. Omdat ze de werkzaamheden verdelen, kunnen de installatie- en onderhoudsteams het werk bij een klant nu sneller uitvoeren. Voor een zelfde hoeveelheid opdrachten zijn bovendien minder allround monteurs nodig. En van dat werk ligt er genoeg voor Kemkens. ‘Veel belangrijker is dan ook dat we nu mensen met een heel ander profiel kunnen binnenhalen’, zegt Gelissen. ‘Onze vijver met potentieel personeel is weer gevuld.’ De assistent-monteurs leren in de praktijk weer van de allround monteurs. Daardoor ontstaat ook voor die functies een nieuwe instroom van gekwalificeerd personeel.

Nieuwe bronnen van instroom

Kemkens kijkt op meerdere fronten hoe het aan nieuw personeel kan komen in de zeer uitdagende arbeidsmarkt. Ook de opleidingstrajecten waarmee het bedrijf jaren geleden is gestart, leveren nieuwe medewerkers op. ‘Daarmee richten we ons inmiddels op alle mogelijke zij-instromers die affiniteit hebben met techniek. Van bakkers en statushouders tot automonteurs en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’, legt de HR-manager uit. Bijkomend voordeel is dat Kemkens hierdoor ook kan werken voor grote partijen zoals woningcorporaties. Die stellen vaak eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld dat een uitvoerder werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moet hebben.

Werk nóg slimmer organiseren

Voor de scholing van nieuw personeel werkt Kemkens samen met ROC’s. Maar het installatiebedrijf heeft ook een eigen bedrijfsschool. Ook hierbij houdt Kemkens de focus op hoe het het werk zo slim mogelijk kan inrichten. In de praktijk blijkt namelijk dat niet iedereen van de opleiding naar hetzelfde niveau groeit. ‘Daarom kijken we ook hoe we eenvoudigere, repeterende taken kunnen bundelen in een functie’, verduidelijkt Gelissen. ‘Daardoor hebben nu bijvoorbeeld monteurs die zelfstandig op pad gaan om één type warmtepomp of één type cv-ketel te onderhouden.’
‘We kijken nu heel anders naar werk dan voorheen’, vertelt Gelissen. De vernieuwde blik heeft het Osse bedrijf geen windeieren gelegd. Inmiddels zijn het bijna enkel zij-instromers die via scholing en vaak in lagere functies het bedrijf binnenkomen. Drie jaar geleden betrof dat nog ongeveer de helft van de nieuwe medewerkers. ‘Het geeft aan hoe nijpend de situatie op de arbeidsmarkt is’, licht Gelissen toe. ‘Het is voor ons cruciaal om op een andere manier naar de organisatie van werk te kijken.’

Meer voordelen voor de werkgever

Hoewel ze het niet met cijfers kan hardmaken (‘we hebben geen cijfers van vijftien jaar geleden en er spelen ook andere facetten een rol’), ziet Gelissen dat een deel van het personeel de nieuwe manier van werken waardeert. ‘Mensen moeten doen waar ze energie van krijgen. Veel allround monteurs zijn blij dat ze minder simpele klusjes hoeven uit te voeren. Meer werkplezier heeft een gunstig effect op het verloop en het werkverzuim.’
Een andere welkome bijkomstigheid is dat Kemkens de school ook kan inzetten om het eigen personeel bij te scholen. De technologische ontwikkelingen gaan snel en de energietransitie stelt heel andere eisen aan de kennis en kunde van de 550 monteurs die bij Kemkens in dienst zijn. ‘Het anders kijken naar werk en mensen heeft ons een stuk flexibeler gemaakt. We kunnen breder werven bij meer doelgroepen en meer werk aannemen. Daar plukken we ook de vruchten van in de energietransitie.’

Ook uw werk anders organiseren?

Meer weten?

Ook uw werk anders organiseren?

Wilt u vrijblijvend met ons uw uitdaging of ambitie verkennen, neem dan contact op met onze projectleider Astrid Bijl via andersorganiseren@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden