13 juli 2022

Nieuwe ambitie minister Schouten over toekomst banenafspraak

Iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft om aan werk te komen, gaat daadwerkelijk aan de slag. Dat is de belangrijkste ambitie van Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Vorige week informeerde zij de Tweede Kamer over haar visie en plannen en over de toekomst van de banenafspraak. 

De gehele brief van de minister lees je hier. Hieronder lichten wij een paar belangrijke pijlers uit haar brief toe.

Betere ondersteuning voor mensen uit de doelgroep banenafspraak

Het is bekend dat werkgevers en werkzoekenden vaak met verschillende regionale of gemeentelijke uitvoeringsregimes te maken hebben. Hier zijn de afgelopen jaren al verbeteringen in doorgevoerd, zoals het uniformeren van de loonwaardebepaling en het ontwikkelen van een preferent proces loonkostensubsidie. De minister zet nu ook in op:

  • Een verbeteraanpak die ertoe kan leiden dat UWV en gemeenten dezelfde regelingen en werkwijze rondom jobcoaching gaan hanteren;
  • (Vaardigheden van) mensen uit de doelgroep beter in beeld brengen, zodat er meer matches tot stand komen.

Ondersteuning voor mensen die buiten de doelgroep banenafspraak vallen

Werkenden en werkzoekenden die hulp nodig hebben, kunnen lang niet altijd aanspraak maken op ondersteuning. Deze groep wordt nu gehoord: de minister stelt een onderzoek in naar welke mensen er ondersteuning (en werk) mislopen omdat zij niet onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Voor mensen van wie nu al duidelijk is dat zij tussen wal en schip vallen, wordt parallel geëxperimenteerd met het (tijdelijk) beschikbaar stellen van de reeds bestaande instrumenten. Het gaat om mensen met een arbeidsbeperking, maar ook om mensen die om andere redenen ondersteuning nodig hebben om duurzaam op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te komen.

Sociaal-ontwikkelbedrijven krijgen een stevigere rol

De minister schrijft dat sociaal-ontwikkelbedrijven belangrijk zijn om een meer inclusieve arbeidsmarkt te bereiken. Zij beschikken over de nodige infrastructuur, expertise én ervaring om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. Ze geeft aan dat sociaal-ontwikkelbedrijven ‘zich toekomstgericht moeten kunnen ontwikkelen’. De minister kondigt aan om na nader onderzoek met concrete voorstellen te komen.

AWVN vindt: meer en beter samenwerken rondom banenafspraak écht nodig

AWVN concludeert dat ondanks corona en de oorlog in de Oekraïne met al haar consequenties marktwerkgevers goeddeels het aantal gecreëerde banen voor de banenafspraak hebben gehaald. Overheidswerkgevers blijven daarbij achter. Over de gehele linie kunnen bestaande baankansen nóg beter worden benut; gelet op de vele onvervulde vacatures tegenover de duizenden mensen die nog langs de kant staan. De toegang voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zou nog eenvoudiger en makkelijker moeten worden.

AWVN maakt zich al een aantal jaar sterk voor inclusief werkgeven. Vanuit de overtuiging dat de arbeidsmarkt een afspiegeling moet zijn van de samenleving en omdat we vinden dat iedereen die wil en kan werken, mee moet doen. Raymond Puts, algemeen directeur AWVN: “We geloven dat diverse organisaties betere organisaties zijn, net zoals we weten dat divers samengestelde teams beter presteren. AWVN waardeert het dat de minister nu stappen zet richting een verbreding van de doelgroep. Dat is goed nieuws omdat zo meer mensen ondersteuning kunnen krijgen. Het is echter wel zaak om het ook in de praktijk te brengen.”

Werkgevers die hiermee aan de slag willen, vinden uitgebreide informatie op ons kennisplatform inclusief werkgeven, AWVN raadt elke werkgever aan goed gebruik te maken van alles wat daar aangeboden wordt. Zo maken we met elkaar Nederland inclusiever en de arbeidsmarkt minder krap.

Wist je dat...

Ga direct naar

Wist je dat...

…AWVN werkgevers ondersteunt bij het aannemen van mensen die onder de banenafspraak vallen? Zo vindt u op ons kennisplatform de Zelfcoach en informatie over onze projecten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden