20 april 2021

Breed offensief loopt verdere vertraging op

De Tweede Kamercommissie SZW heeft de brief van 30 maart 2021 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van het wetsvoorstel Uitvoering Breed offensief controversieel verklaard. Dat betekent dat het wetsvoorstel opnieuw vertraging oploopt.

In die brief (zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover op deze site), informeert de minister de Tweede Kamer over het aangepaste tijdpad van het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet Uitvoeren Breed Offensief (‘Breed offensief’). Daarbij is ook de stand van zaken aangegeven van het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

De minister geeft in de brief voorts aan dat hij, gelet op het belang van de voorgestelde maatregelen voor mensen met een arbeidsbeperking en voor werkgevers, streeft naar invoering van het wetsvoorstel op 1 januari 2022. Dat lijkt niet meer haalbaar.

‘Breed offensief’ staat voor een breed pakket aan maatregelen die het voor werkgevers makkelijker moet maken om mensen uit de banenafspraak werk te bieden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden