15 augustus 2019

AWVN levert helder overzicht van activiteiten Breed offensief

AWVN heeft samen met De Normaalste Zaak van alle activiteiten in het Breed offensief van SZW een overzichtelijk document gemaakt. Zo ziet u in een oogopslag, wat er gebeurt en wie daarbij betrokken is. Dit Breed offensief moet ertoe leiden, dat meer mensen met een beperking aan het werk zijn.

Staatssecretaris Tamara van Ark wil dat meer werkgevers meer mensen met een beperking in dienst nemen en dat het voor meer mensen met een beperking aantrekkelijk wordt om te gaan werken. Daartoe is zij een zogenoemd ‘Breed offensief’ gestart. Dat dient verschillende doelen

Dit brede offensief bestaat uit zo’n 40 verschillende activiteiten, waarbij een grote diversiteit aan stakeholders betrokken is – van werkgevers(organisaties) tot werkzoekenden uit de doelgroep en van UWV tot onderwijs en andere belangengroepen.
Samen met het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak hebben we een overzichtelijk document gemaakt. Het bevat alle activiteiten, gerangschikt naar de vier hierboven genoemde pijlers. Ook staat bij elke activiteit om wat voor type activiteit het gaat en welke partijen erbij betrokken zijn

AWVN en ook De Normaalste Zaak zijn nauw betrokken bij een aantal van de activiteiten in dit Breed offensief en leveren onze bijdrage vanuit het perspectief van de werkgever.

Download hier het Overzicht Breed offensief van AWVN en DNZ

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden