28 mei 2024

AWVN tekent verklaring voor meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt is niet voor iedereen even gastvrij. Er staan nog steeds mensen aan de kant die wel willen en kunnen werken. Daar moet verandering in komen. Werkgeversvereniging AWVN heeft daarom op maandag 27 mei samen met ruim 50 bedrijven en organisaties de verklaring ‘Gelijke kansen’ ondertekend. Dit werd gedaan in aanwezigheid van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Voor werkgevers liggen er mooie kansen om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie. Om werkgevers daarbij te helpen heeft AWVN vorig jaar het manifest voor gelijke kansen gepubliceerd. Daarmee zijn we er nog niet. AWVN wil alle werkgevers blijvend ondersteunen op dit gebied. Deze verklaring bevestigt de ingezette beweging en de betrokkenheid van werkgevers.

Gelijke kansen bij werving en selectie

Een belangrijk onderdeel van de verklaring is het realiseren van gelijke kansen bij werving en selectie. Of iemand wordt aangenomen, wordt beïnvloed door onbedoelde vooroordelen. Om dit aan te pakken zijn gerichte veranderingen nodig. Gelukkig zijn er inmiddels al goede aanpakken opgezet om te komen tot inclusievere vacatureteksten, een objectieve eerste selectie en gestructureerd interviewen. AWVN werkt samen met SZW om ervoor te zorgen dat werkgevend Nederland deze aanpakken zo snel mogelijk in de vingers krijgt.

Ontwikkelagenda Gelijke kansen

AWVN is blij dat de minister heeft aangekondigd om voor de komende jaren een ontwikkelagenda te initiëren en te ondersteunen, zodat experts en werkgevers kunnen werken aan gerichte en effectieve aanpakken. Zo kunnen we werkgevers via de ontwikkelagenda ondersteunen bij het organisatiebreed invoeren van gelijke kansen in de werving en selectie. Daarnaast willen we ook aan de slag met andere factoren die een rol spelen op kansengelijkheid tijdens loopbanen. Ook willen we een specifieke ondersteuning voor MKB-bedrijven ontwikkelen.

Bedrijven en organisaties die de verklaring ondertekenen en aan de slag gaan om echt gelijke kansen te bieden, krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen. Binnen deze Ontwikkelagenda werkt het ministerie van SZW nauw samen met werkgeversorganisaties, de Sociaal-Economische Raad (SER), HR-professionals en recruiters om ondersteuning op maat de bieden en ontwikkelen. De komende periode zal deze ontwikkelagenda verder uitgewerkt worden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden