Loonkostenvoordeel

Logo AWVN-werkgeverslijnHet loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die een oudere werknemer of een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De werkgever kan de tegemoetkoming aanvragen via de loonaangifte.

De werkgever heeft hiervoor een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig. De werknemer kan deze verklaring aanvragen als hij in één van de volgende doelgroepen* valt:

• oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
• arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
• werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
• arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden

De doelgroepverklaring LKV moet binnen drie maanden na indiensttreding aangevraagd zijn. De werknemer is hiertoe niet verplicht.

Regel tijdig de overgangsregeling.

*Bron: UWV

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden