woensdag 04 april 2018

Denk om het tijdig regelen van de overgangsregeling LKV

Sinds 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de oude premiekortingsregeling voor arbeidsgehandicapte en oudere werknemers. Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling is een aantal voorwaarden belangrijk. Wij vragen de werkgever hieraan te denken bij het invullen van de aangifte loonheffingen.

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of herplaatsen uit de volgende groepen:
– Oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
– Werknemers met een arbeidsbeperking;
– Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
– Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers.

Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen, is voor personen uit al deze groepen een doelgroepverklaring vereist. Voor de premiekortingen was alleen een doelgroepverklaring vereist voor oudere werknemers (vanaf 56 jaar). Het vaststellen van de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019 over 2018. Zie voor meer informatie het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein.

Hoe vindt de overgang plaats van lopende premiekorting naar LKV?
Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling, is een aantal voorwaarden belangrijk. Wij vragen de werkgever hieraan te denken bij het invullen van de aangifte loonheffingen. Voor de lopende premiekortingen die hierdoor per 31 december 2017 vervallen, is er een overgangsregeling.

Maakte een werkgever in 2017 gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer, dan heeft hij vanaf 1 januari 2018 recht op een van de vier nieuwe loonkostenvoordelen, voor de resterende duur volgens de nieuwe regeling. De werkgever moet dan wel aan drie voorwaarden voldoen. Hij moet daaraan denken bij het invullen van de aangifte loonheffingen. Alleen dan kan UWV beoordelen voor welke werknemer(s) en voor hoe lang de werkgever recht heeft op het LKV. Het gaat om de volgende voorwaarden:

  1. De werkgever geeft in zijn aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aan dat hij voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast.
  2. Hij vult in deze aangifte ook het bedrag van de premiekorting in.
  3. Hij geeft in zijn aangiften over 2018 aan dat hij het LKV voor deze werknemer wil aanvragen.

Vergeet de werkgever een van deze stappen te doen, dan kan hij een correctiebericht sturen naar de Belastingdienst (uiterlijk 1 mei). Dit gaat als volgt:

  1. De werkgever geeft uiterlijk 1 mei 2018 in de aangifte loonheffingen over het laatste aangiftetijdvak over 2017 bij de betreffende werknemer aan dat hij premiekorting toepast door de indicatie voor de premiekorting op JA te zetten; dit kan ook via het correctiebericht.
  2. De werkgever past uiterlijk 1 mei 2018 in de aangifte loonheffingen over het laatste aangiftetijdvak over 2017 de premiekorting toe en vult dat in het veld toegepaste premiekorting; dit kan ook via het correctiebericht.
  3. De werkgever doet voor de betreffende medewerker een aanvraag voor een van de loonkostenvoordelen in de aangifte loonheffingen in 2018 door de indicatie voor de loonkostenvoordelen op JA te zetten (zie specificatie loonaangifte 2018).

Let op: correctieberichten die de Belastingdienst na 1 mei 2018 ontvangt, worden niet meer verwerkt voor deze overgangsregeling. Voor het aanvragen van het LKV over 2018 geldt dat de werkgever uiterlijk op 1 mei 2019 een correctiebericht kan sturen.

UWV beoordeelt op basis van de gegevens die de werkgever via de aangiften loonheffingen heeft aangeleverd voor welke werknemers recht bestaat op een LKV.

0 reacties