Stage (stagiaires)

Veel studenten lopen tijdens hun opleiding een stage. Het is belangrijk om met de stagiair een stage-overeenkomst te sluiten. Dat is in beginsel geen arbeidsovereenkomst. Derhalve valt een stage-overeenkomst ook niet onder de ketenbepaling, deze geldt immers alleen voor arbeidsovereenkomsten.

Een kanttekening hierbij: het moet daadwerkelijk om een stage gaan. Als een stagiair feitelijk volledig meedraait in de productieve werkzaamheden en daarvoor een reƫle beloning ontvangt, is er sprake van een echte dienstbetrekking en geen stage. De stagiair is dan als het ware een gewone werknemer, en in dat geval gelden de gewone regels voor loonheffing en is de stagiair verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. Als werkgever moet u dus alle premies werknemersverzekeringen alsmede de ZVW berekenen en afdragen.

Als er geen echte dienstbetrekking is maar de stagiair krijgt wel een stagevergoeding, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. In deze situatie is de stagiair verzekerd voor de Wet Wajong en voor de ZW. Als werkgever hoeft u geen premies werknemersverzekeringen te berekenen; wel moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen.
Overigens is een stagevergoeding weliswaar gebruikelijk, maar van een wettelijke verplichting is geen sprake; wel kunnen er in de cao afspraken staan over stagevergoedingen.

Als de stagiair alleen een onkostenvergoeding krijgt, dan hoeft u als werkgever geen loonbelasting af te dragen. Hetzelfde geldt als de stagevergoeding rechtstreeks wordt overgemaakt naar de school en als vaststaat dat de vergoeding voor schoolse activiteiten wordt gebruikt.

=Tekst loopt voor ingelogde gebruikers door onder onderstaand blok=

Vragen aan de AWVN-werkgeverslijn

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden