Flexibele arbeidsovereenkomst

Logo AWVN-werkgeverslijnMet het begrip flexibele arbeidsovereenkomst worden vele soorten overeenkomsten aangeduid. In dit kader zijn de volgende relaties te onderscheiden:
• de arbeidsovereenkomst waarbij het aantal uren dat wordt gewerkt flexibel is;
• de arbeidsrelatie waarin dan wel dan niet een arbeidsovereenkomst aanwezig is;
• de arbeidsrelatie waarbij de ‘werknemer’ in dienst is van een derde partij (bijvoorbeeld een uitzendbureau).

Uitgangspunt bij al deze relaties is dat er wordt gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten onder gezag van de werkgever en dat er loon wordt betaald.
In sommige gevallen ontbreekt de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten (bijvoorbeeld thuisarbeid, waarbij het hele gezin mag meewerken), ontbreekt het element ‘verrichten van arbeid’ (een stage-overeenkomst waarbij het element scholing voorop staat) of ontbreekt de gezagsverhouding (overeenkomst van opdracht of ‘freelance-arbeid’). In die gevallen is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Flexibele arbeidsovereenkomsten waarbij flexibiliteit betrekking heeft op de tijden waarop wordt gewerkt, zijn:
de jaarurenovereenkomst
De arbeidsduur op jaarbasis wordt vooraf vastgesteld, maar daarbinnen kan de feitelijke lengte van de werkdag, werkweek (of andere periodes) variëren.
de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht
Bij deze arbeidsovereenkomst, ook bekend als MUP, staat wel vast dat er sprake is van werken, maar niet het aantal uren dat de werknemer maakt of de tijdstippen waarop hij werkt. Het nul-urencontract en het min-maxcontract zijn MUPs.
De positie van oproepkrachten is met de komst van de Wab aanzienlijk versterkt. Meer hierover in Oproepkrachten en de Wab.

Een andere flexibele overeenkomst is een arbeidsovereenkomst op afroep op basis van een voorovereenkomst.

0 reacties