20 maart 2018

Eigen regie in arbeidsvoorwaarden en ontziemaatregelen

Stuur je eigen loopbaan, geef richting aan je leven, pak de regie, neem initiatief. De moderne levenshouding draait om eigen verantwoordelijkheid, autonomie en eigen keuze. Maar hoe kunnen werkenden, in samenspel met de werkgever, die regierol op zich nemen als het om arbeidsvoorwaarden gaat? Het AWVN-beleidsdocument Eigen regie in arbeidsvoorwaarden en samenhang met ontziemaatregelen gaat hier nader op in.

Het gedachtegoed rond ‘eigen regie’ in samenhang met duurzame inzetbaarheid, heeft gevolgen voor wat ‘ontziemaaatregelen’ worden genoemd – afspraken die in veel arbeidsvoorwaardenregelingen en cao’s staan, waarbij medewerkers op grond van leeftijd minder werken. Denk aan extra vrije dagen, keuzemogelijkheden om minder te werken met behoud van loon/pensioen en vrijstellingen voor inconveniënte diensten.
Als dergelijke afspraken niet meer passen in de huidige of toekomstige context, is het zaak om, waar nodig en mogelijk, deze collectieve ontziemaatregelen te vervangen door ‘individuele voorzie’- maatregelen waarmee de werknemer op basis van eigen voorkeuren kan werken aan de eigen toegevoegde waarde en arbeidsmarktwaarde.
In het beleidsdocument beschrijven Geert de Bruin en Laurens Harteveld hoe ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘regie over eigen loopbaan’ een vertaling krijgen in arbeidsvoorwaarden.

Leden kunnen gedrukte exemplaren opvragen bij de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

De AWVN-reeks Beleidsdocumenten bestaat uit korte publicaties waarin een actueel beleidsthema wordt behandeld dat relevant is voor werkgevers, leden van AWVN en beleidsmakers. Bekijk het overzicht van beschikbare beleidsdocumenten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden